Yapay Zeka (AI) Nedir?

Yapay zeka, belirli görevleri yerine getirmek amacıyla insan zekasını taklit eden ve topladığı bilgileri tekrarlayarak kendisini sürekli olarak geliştiren sistemler şeklinde tanımlanıyor. Yapay zeka, günümüz teknoloji sistemlerinden, insan zekasını taklit edebilme gibi çok önemli bir özelliğe sahip olmasıyla ayrılıyor.

Yapay zeka, var olan durumları gözlemleyerek daha önceden belirlenen parametreler doğrultusunda ilgili duruma ilişkin verileri hızlı, yinelemeli ve akıllı algoritmalarla birleştirilerek işliyor. Sürecin sonunda ise buna yönelik tepkiler veriyor.

Yapay Zeka Nasıl Çalışıyor?

Yapay zeka, büyük ölçekli verileri akıllı algoritmalar ve yinelemeli işlemleme ile birleştirerek çalışıyor. Bu süreçte, işlemlenen verilere ait desen veya özellikler yapay zekanın otomatik olarak öğrenmesini sağlıyor. Pek çok farklı işleve sahip olan yapay zeka, farklı yöntem ve teknolojiler ile birlikte çalışıyor.

Yapay zeka, birbirlerinden farklı kavramlar olsa da makine öğrenimi (ML) ve derin öğrenmeyi içeren alt alanlarıyla birbirinin yerine kullanılıyor. Yapay zeka, müşterilerle çevrimiçi olarak iletişim kurmak gibi insan girdisi gerektiren karmaşık görevleri gerçekleştiren uygulama yazılımlarının tamamını kapsıyor.

 • Makine Öğrenimi: Yapay zeka makine öğrenimi kullanarak analitik modeller oluşturmayı otomatikleştiriyor. Ayrı bir programlama işlemi gerekmeden sinir ağları, istatistik ve fizik yöntemlerini kullanarak verideki içgörüleri bulabiliyor. Tüm makine öğrenimi çözümleri yapay zeka olmakla birlikte tüm yapay zeka çözümleri makine öğrenimi anlamına gelmiyor.
 • Yapay Sinir Ağı: Yapay zeka, harici girişlere yanıt vererek bilgilerin işlenmesini sağlıyor ve aralarında bilgi aktarımı olan birimlerden oluşan yapay sinir ağlarını içeriyor. Bu yöntem ile yapay zeka birimler arasındaki bağlantıları bulabiliyor ve birden çok geçiş ile tanımlanan verilerden anlam çıkarabiliyor.
 • Derin Öğrenme Teknolojisi: Yapay zeka bu yöntem ile pek çok veri birimine ait karmaşık modeli öğrenmek için gelişmiş hesaplama ve eğitim tekniklerinden yararlanıyor. Bu süreçte, çok sayıda işlem birimi katmanı ve büyük sinir ağlarını kullanıyor.
 • Bilişsel Hesaplama: Bu sistem, yapay zekanın insan benzeri bir etkileşimi makinelere aktarmasını sağlıyor. Bilişsel hesaplama sayesinde yapay zekanın görüntüler ve konuşmalar oluşturması, verileri yorumlaması ve ardından bunlara tutarlı geri bildirimler vermesi sağlanıyor.
 • İleri Algoritma: Bu sistem yapay zekanın, daha fazla veriyi daha hızlı ve birçok seviyede analiz etmesini sağlıyor. İleri algoritma ayrıca, karmaşık sistemleri anlamak, nadir yaşanan senaryoları tanımlamak ve optimize etmek için de kullanılıyor.
 • Grafik İşlem Birimleri: Grafik işlem birimleri, yapay zekanın yinelemeli işlem yapabilmesi için ihtiyaç duyduğu hesaplama gücünü sunuyor ve sinir ağlarının eğitilmesini sağlıyor.

Yapay Zeka Şirketler Tarafından Hangi Amaçlar için Kullanılıyor?

Pek çok şirket, yapay zekanın sunduğu değerlerden faydalanmak için veri bilimi ekiplerine önemli yatırımlar yapıyor. Veri bilimi, çeşitli veri kaynaklarından değer elde etmek için istatistik, bilgisayar bilimi ve iş bilgisini birleştiriyor. Böylelikle yapay zeka şirketlere büyük ölçüde katma değer sağlıyor.

Harvard Business Review tarafından yapılan araştırmalara göre şirketler yapay zekayı temel olarak;

 • Güvenlik ihlallerini tespit etmek ve engellemek,
 • Kullanıcıların teknoloji sorunlarını çözmek,
 • Üretim yönetimi çalışmalarını azaltmak,
 • Onaylanmış satıcıların kullanımında şirket içi uyumu ölçmek amacıyla kullanıyor.

Yapay Zeka Şirketlere Nasıl Katkı Sağlıyor?

Yapay zeka, sahip olduğu işlevler ve kullanım alanları sektörlere göre olarak farklılık gösterse de şirketlere pek çok avantaj sunuyor. Yapay zeka, şirketlerin hedef ve stratejilerine yönelik karar süreçleri için öneri ve veriler sunarak katkıda bulunuyor. Bu sayede her geçen gün artan rekabet ortamında şirketlerin bir adım önde olmasını sağlıyor.

 • Otomatik karar verme becerisi sayesinde iş süreçlerini otomatikleştiriyor.
 • Verimliliği artırıyor ve maliyetleri düşürüyor.
 • Satış oranlarını önemli ölçüde yükseltiyor.
 • Ürün ve/veya hizmet kalitesini artırıyor.
 • Tedarik zinciri ve lojistik gibi iş süreçlerinin optimizasyonunu sağlıyor.
 • Müşteri memnuniyetini, bağlılığını ve deneyimlerini iyileştiriyor.
 • Daha verimli ve gelişmiş iş gücü elde edilmesini sağlıyor.
 • Kişiselleştirilmiş pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesine yardımcı oluyor.

Yapay Zeka Hangi Alanlarda Kullanılıyor?

Sohbet robotları aracılığıyla müşteriler ile iletişim kurulabiliyor. Sohbet robotlarında müşterileri anlamak ve müşterilerin soru sorup bilgi edinmesini sağlamak üzere doğal dil işleme özelliği kullanılıyor. Bu sohbet robotları zamanla öğrenerek müşteri etkileşimlerine daha fazla değer katıyor.

Veri merkezinizi izlemek kolaylaşıyor. BT operasyonları, tüm verileri entegre eden ve eşikleri ve anormallikleri otomatik olarak izleyen bir bulut platformuyla veri izlemeyi kolaylaştırıyor.

Görsel kullanıcı arayüzü içeren analitik araçları, teknik yetileri olmayan kişilerin kolayca bir sistem sorgusu gerçekleştirmesine ve anlaşılabilir bir yanıt almasına olanak tanıyor. Böyleceuzman olmadan iş analizi gerçekleştirmek mümkün oluyor.

Her geçen gün daha fazla şirket, sağladığı avantajlar nedeniyle iş hedeflerine yapay zeka içgörülerini uyguluyor ve işletme genelinde bir öncelik haline getiriyor. Sektörler genelinde yapay zeka geliştirmenin ardında üç temel faktör bulunuyor:

 • Uygun fiyatlı ve yüksek performanslı bilgi işlem özelliğine kolayca erişilebiliyor

Bulut ortamında bulunan yüksek miktarda emtia bilgi işlem gücü sayesinde uygun fiyatlı ve yüksek performanslı bilgi işlem gücüne kolayca erişilebiliyor. Böylelikle bu geliştirmeden önce kullanılan, bulut tabanlı olmayan ve yüksek fiyatlı bilişim ortamlarının kullanımına ihtiyaç kalmıyor.

 • Eğitim için yüksek miktarda veriye ulaşılabiliyor

Yapay zekanın doğru tahminlerde bulunabilmesi için çok miktarda veri ile eğitilmesi gerekiyor. Veri etiketleme kolaylığı, yapılandırılmış ve yapılandırılmamış verilerin uygun fiyatlı depolanması ve işlenmesi sayesinde daha fazla algoritma oluşturma ve eğitme olanağı sağlıyor.

 • Yapay zeka rekabet avantajı sağlıyor

Yapay zekanın sağladığı hedeflenmiş öneriler, işletmelerin daha kısa süre içinde çok daha iyi kararlar almasına yardımcı oluyor. Yapay zekanın sunduğu pek çok özellik ve kapasite maliyetlerin düşürülmesini, risklerin azaltılmasını, pazara giriş süresinin hızlandırılmasını ve çok daha fazla avantajı beraberinde getiriyor.

Yapay Zeka Her Geçen Gün Önem Kazanıyor

Günümüzde artık pek çok şirket veri bilimine öncelik veriyor ve yatırımlar yapıyor. Şirketler için çok daha önemli hale gelen verilerden, yapay zeka sayesinde en iyi şekilde yararlanılması mümkün oluyor. Yapay zeka, daha fazla ve daha derin veriyi pek çok katmana sahip sinir ağlarını kullanarak analiz ediyor. Ayrıca, söz konusu derin sinir ağları sayesinde yapay zeka ile ortaya konulan analiz sonuçlarının geçerliliği ve güvenilirliği son derece güçlü oluyor. Algoritmaları da kendi kendine öğrendiği için benzersiz verilerin değerlendirilmesi yapay zeka ile kolayca gerçekleştirilebiliyor. Ayrıca bilgisayarların doğal insan dilini anlamasına ve üretmesine olanak tanıyan bir yapay zeka dalı olan doğal dil işleme (NLP) ile insan dilini anlamak, yorumlamak, analiz etmek ve sentezlemek için bilgisayar programları kullanıyor.

2021 yılında McKinsey’in yapay zeka üzerine yaptığı bir anket, en az bir işlevde yapay zeka kullandığını bildiren şirketlerin oranını önceki yıl yüzde 50 iken yüzde 56’ya yükseldiğini gösteriyor. Buna ek olarak, ankete katılan şirketlerin yüzde 27’si kazançlarının en az yüzde 5’inin yapay zeka kullanımı ile elde edildiğini ifade ediyor.

Yapay zeka teknolojisi, daha önce insan gücüne ihtiyaç duyulan süreçleri ve/veya görevleri otomatikleştirerek, kurumsal performansı ve üretkenliği artırıyor. Yapay zeka aynı zamanda hiçbir insanın ulaşamayacağı ölçekte veriye ulaşarak anlamlandırabiliyor. Bu özellik, muazzam boyutta iş avantajları sağlıyor.

Yapay zeka, akla gelebilecek her iş kolu, işletme ve sektör için önemli ölçüde değer sunuyor. Genel ve sektöre özgü uygulama yazılımları ile şirketlerin gelişimine katkı sağlıyor.

 • Müşterilerin işletme ile ilişkileri boyunca nasıl harcama yapacaklarını (veya müşteri yaşam döngüsü değerini) tahmin etmek için işlemsel ve demografik verileri kullanıyor.
 • Müşteri davranışları ve tercihlerine göre fiyatlandırmayı optimize ediyor.
 • Kanser belirtileri için röntgen görüntülerini analiz etmek üzere görüntü tanıma özelliğini kullanıyor.

Kullanıma Hazır Yapay Zeka ile Teknolojiye Ayak Uydurmak Daha Kolay

Kullanıma hazır yapay zeka, yerleşik yapay zeka özellikleri olan ya da algoritmik karar alma sürecini otomatikleştiren çözümleri, araçları ve yazılımları ifade ediyor. Kullanıma hazır yapay zeka, kendi kendini onaran otonom veritabanlarını ve çeşitli veri kümelerinde görüntü tanıma ve metin analizi için önceden hazırlanmış modelleri içeriyor.

Yapay zeka destekli çözümlerin ve araçların ortaya çıkmasıyla, daha fazla sayıda şirketin çok daha düşük maliyetle ve daha kısa sürede yapay zekadan yararlanabilmesi mümkün oluyor. Kullanıma hazır yapay zeka çözümlerinin tercih edilmesi de şirketlerin güncel teknolojiye ayak uydurmasını kolaylaştırıyor.