İş Süreçleri Danışmanlığı

Experteam, iş süreçlerinizi bu yeni perspektif ile ele alabilmeniz için sizi doğru ekip, doğru yöntemler ve doğru ürünler ile destekliyor.

İş Süreçleri Yönetimi (BPM) Danışmanlığı

Experteam iş süreçleri yönetimi (BPM) danışmanlığı, şirket içi tüm operasyonların daha verimli ve daha disiplinli gerçekleşmesine yardımcı oluyor. Teknolojik gelişmelerin de katkısıyla operasyonların takibi dijital ortamda yapılarak geleneksel iletişim kanallarına göre çok daha hızlı ve kolay sonuç alınabiliyor.

İş süreçleri yönetimi danışmanlığı sayesinde teknolojiye ayak uyduran şirketler hem hızlanıyor hem kendileri için en uygun çözümlerle geleceğe emin adımlarla ilerliyor. İş süreçleri iyileşen şirketler daha verimli bir iş akışına sahip oluyor ve çalışanların kendilerini geliştirmesine olanak tanıyan yenilenmiş yapıları sayesinde gelişiyor. Experteam tecrübesinin sağladığı katma değerle kurumsal imajlarını da bir adım öteye taşıyor.

İş süreçleri Yönetimi (BPM), yerel veya küresel alanda faaliyet gösteren şirketlerin ölçekleri ne olursa olsun büyüme ve olgunlaşma noktasında öncelikli olarak özen göstermeleri gereken bir husus olarak öne çıkıyor. Bahsi geçen aşamalarda pazarın büyümesi, paydaşların artması ve yeni çıkan yasal düzenlemeler dolayısıyla iş süreçlerini yenilemek ve iyileştirmek durumunda kalıyor.

Experteam iş süreçleri yönetimi (BPM) danışmanlığı ile ilk adım tüm şirket içi ve dışı iş süreçlerini içeren ve bu süreçleri iyileştirmeyi hedefleyen bir IT sistemi geliştirmek ve etkinleştirmek oluyor. Bu sistemin geliştirilmesi noktasında ise farklı iş süreci yönetim yaklaşımları incelenerek yeni ve uygun bir iş yönetim sistemi kurgulanıp uygulanıyor.

İş Süreçleri Yönetimiyle Operasyonel Süreçler Disiplinli ve Verimli Şekilde İlerliyor

İş süreçleri yönetimi, çalışanlar arası iletişimin dijitalleşmesi hızlanmayı sağlarken kişiler arası iletişimde ortaya çıkabilecek dezenformasyonu ortadan kaldırıyor. Bunun yanında dosya paylaşımı sistemlerinin de kurulmasıyla iletişimin yanında şirket içi iş akışı da olumlu yönde etkileniyor.

İş süreçlerinin dijital ortama taşınması sayesinde departmanlar arası belge alışverişi süreçlerinin yarattığı zaman kaybı ve karışıklıklar ortadan kalkıyor ve hangi belgeye kimin ihtiyacı varsa iş akışını yavaşlatmadan hızlı bir şekilde ulaşması sağlanıyor.

Çok kez tekrarlanması gereken işlemlerin otomatikleşmesini sağlayan bu dijital sistemler sayesinde hata payı sıfıra düşerken yapılan işlemler beklenilen standartları her defasında karşıladığından iş süreçlerinde sorunsuz ilerleme sağlanıyor.

İş süreçleri yönetimi ile şirket içinde düzenli biçimde yapılması gereken işlem ve yerine getirilmesi gereken görevlerin doğru kişilere atanması sağlandığından bu atamaların yapılmasında yaşanan zaman kaybının da önüne geçiliyor. Bu sayede iş süreçleri zaman kaybı olmaksızın hızlı ilerliyor ve şirket büyümesine katkıda bulunuyor.

İş Süreçleri Yönetimi Nedir?

İş süreçleri yönetimi, bir yöntem olarak kurumların iş süreçlerinin tasarımı, analiz edilerek iyileştirilmesi, iş süreçlerinde yaşanan sorunların giderilmesi, süreçlerin elektronik ortama taşınarak yeniden üretilmesi, izlenmesi ve sonuçlandırılması gibi aşamalarla hayata geçiyor.

İş süreçleri yönetimi, iş akışları, Doküman Yönetimi, Sayısal Kimlik Yönetimi, CRM ve Portal çözümleri, Servis Odaklı Mimari gibi kavramları içeriyor. Tüm bu süreçlerin yeniden yapılandırılması sayesinde doğru bilgi ve işin doğru zamanda doğru kişilere ulaştırılması amaçlanıyor. Şirket içi iş süreçlerinin tamamının doğru yönetilmesi nihayetinde verimi artırarak şirkete katma değer sağlıyor.

Doğru iş süreci yönetim aracının belirlenmesinde kurumsal operasyonları yönetirken aynı zamanda dönüştürmeyi de amaçlayan, bütünsel bir yönetim yaklaşımının sunulması yaygınlaşıyor. Yaygın olarak kullanılan bu yöntem; değişimi ve gelişimi destekleyen teknoloji, veri odaklı operasyonlar ve iş süreçlerinin oluşturulmasıyla mümkün oluyor.

Günümüzde makine öğrenmesi ve yapay zeka uygulamalarının hızla gelişmesi, iş süreçlerinin dönüşümü ile organizasyonel ve dijital dönüşümün sağlanması sayesinde şirketler sahip oldukları veri hakkında yeni bir bakış açısı kazanıyor.

Önceleri yazıya dökülerek tanımlanabilen, tekrarlanan, girdi ve çıktıları belli olan, ölçülebilen, istisnaların yönetilebildiği iş akışları süreç olarak tanımlanırken; artık aynı zamanda istisnaların, güçlüklerin ve fırsatların önceden tahmin edilebildiği; sürekli öğrenerek iyileşen ve gelişen süreçler pazarı yönetiyor.

İş Süreçleri Yönetimi ile Değişim Başlıyor

İş süreçleri yönetimi uygulanmaya başladığı anda, iş süreçlerinde departmanlarda atılan her adımın hesaplanması ve ölçülmesi neticesinde, baştan uca bütün süreçler geliştiriliyor. Yani teklif dosyasının oluşturulmasından müşteriye kadar olan bütün süreç inceleniyor ve hedeflere uygun biçimde geliştiriliyor.

Üzerinde çalışılacak tüm süreçler belirlendikten ve yöneticiler süreçleri inceledikten sonra gerekli ve gereksiz tüm adımlar tespit edilebiliyor. İş süreçlerinin daha verimli ve optimize hale getirilmesi için gereksiz bulunan adımlar eleniyor. Gerekli ve önemli adımlar belirleniyor, destekleniyor ve böylece iş süreçlerinin daha sağlıklı yürümesi ve iyileşmesi sağlanıyor.

İş süreçleri yönetimi, iş aktarım süreçlerinin de iyileşmesine katkıda bulunuyor. Yeni başlayan çalışanın, mevcut süreçlere dair belgelere hızlı ve sorunsuz biçimde ulaşması sağlanarak iş akışını aksatmadan adapte olması kolaylaşıyor.

İş süreçleri yönetimi ile kurum içerisinde planlanan eğitimlerin düzenli şekilde gerçekleşmesi mümkün oluyor. Bu sayede şirket çalışanlarının kendilerini geliştirmeleri ve şirket işleyişine daha fazla katkıda bulunmalarına olanak tanınmış oluyor. Ayrıca şirket içinde oluşmuş bilgi birikimine erişimin sağlanması ile de iş akışının hızlanması ve iyileşmesi sağlanıyor.

İş Süreçleri Yönetimi Danışmanlığı Katma Değer Sağlıyor

İş süreçleri yönetimi danışmanlığı ile, maliyet, kalite, müşteri memnuniyeti ve şirket içi iş akış hızının artırılması hedefleniyor. Bu sebeple iş süreçleri gerekirse yeniden tasarlanıyor ve şirkete artı değer yaratacak şekilde oluşturuluyor. Aynı zamanda mevcut iş süreçlerinin analiz edilmesi ve varsa iyileştirme fırsatlarının değerlendirilmesi de iş süreci yönetimi danışmanlığının getirilerinden biri olarak sunuluyor. Böylece çok daha verimli bir iş süreci oluşturmak ve kurumsal performansa olumlu etki edecek bir noktaya varılmak hedefleniyor.

İş Süreçleri Yönetimi Danışmanlığı Kapsamında;

 • Ulaşılmak istenen performans hedeflerinin belirlenebilmesi için gerekli çalışmaların ve iyileştirmelerin hayata geçirilmesi
 • İş süreçlerine takibi mümkün, ölçümlenebilen hedefler belirlenmesi
 • İş süreçlerinde verimlilik artarken maliyetlerin azalması
 • İş akışları için gerekli ve uygulanabilir kurallar oluşturulması
 • Kurumlarda hali hazırda var olan süreçlerin basitleştirilmesi
 • ​Yürütme, yönetim ve denetim adımlarının işlevlerini en doğru şekilde yerine getirmesi sağlanıyor.

İş Süreçleri Yönetimi Danışmanlığı ile;

 • İşlerin belirli kişilere bağımlılığının ortadan kaldırılması
 • Departmanlar arasında bir işin nasıl yapılması gerektiği hususunda fikir birliği oluşturarak sürecin kültür haline getirilmesi
 • İşe yeni başlayan personellerin işe hızlı ve kolay adapte olabilmesini sağlayan bir yöntem geliştirilmesi
 • İş süreçlerinde yapılan hataların minimize edilmesi ve neticede hataların ortadan kaldırılması
 • Yapılan iş ile ilgili onay mercilerinin netleştirilmesi,
 • İşlerin nasıl yapılacağı konusunun bir standarda oturtularak kurum içi verimliliğin artırılması
 • Hizmet verilen kurumların imajının güçlendirilmesi hedefleniyor.

İş Süreçleri Yönetiminin Uygulanması Gereken Süreçler

 • Finans veya gizlilik ile ilgili yasalarda yapılan değişikliklerin ardından müşteri bilgi yönetiminde yapılması gereken değişiklikler gibi durumlara uyum sağlanması gereken süreçler
 • Birden çok iş birimi, departman, bölüm veya çalışma ekipleri arasında yeniden düzenleme yapılması ve koordinasyon sağlanması gereken karmaşık süreçler
 • Performansların iyileştirilmesi amacıyla gerçekleştirilen ölçülebilir performans metriklerinin geliştirildiği süreçler
 • İş sürecinin başarılı şekilde tamamlanması için bir veya daha fazla eski uygulamanın kullanılması gereken süreçler
 • Manuel olarak gerçekleştirilmesi gereken ve hızlı geri dönüş alınması gereken süreçler