ERP Danışmanlığı

Oracle Kurumsal Kaynak Planlaması uygulamalarında Türkiye’nin En Tecrübeli Ekibi Experteam ile başarıyı yakalayın.

Hizmet ve/veya faaliyet alanı fark etmeksizin, artan iş yükü gereği tüm işletmeler birtakım yardımcı çözümlerden faydalanmak durumundadır. İşletme faaliyetlerindeki verim ve üretkenliğin artırılabilmesi, performansın optimize edilerek rekabet edilen ekosistemde daha istikrarlı ve güçlü bir kimlik kazanılabilmesi içinse ERP yazılım çözümlerine gereksinim duyulur.

İşletmede verim, üretkenlik ve performans artışının sağlanabilmesi ve dolayısıyla sektörde rekabetçi olunabilmesi adına başvurulan ERP danışmanlığı, gerek işletmelerin sürekli farklılaşan gereksinimlerinin kusursuz bir şekilde yanıtlanabilmesi gerekse verim, üretkenlik ve performans bakımından maksimize edilebilmesi amacıyla yaygın kullanılan, kapsamlı ve sürdürülebilir bir danışmanlık türüdür.

İnsan Kaynaklarından Muhasebe ve finans aksiyonlarına, üretimden Lojistik prosesine varıncaya değin tüm süreçlerin işletme gereksinimlerine eksiksiz yanıt verebilecek nitelikte takip edilmesi ve yönetilmesi, rapor altına alınarak isabetli bir çerçevede analiz edilmesi, mevcut durumun iyileştirilmesi ve geleceğe dair başarılı aksiyonların alınması adına ERP uygulamalarından yararlanılır.

Söze konu ihtiyaçların eksiksiz bir biçimde yanıtlanabilmesi adına geliştirilmiş ve işletmelerce sıkça başvurulan Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) uygulamaları; işletmelerin bütün departmanlarındaki dataları bütünleşik ve tek bir merkez üzerinden takip edilebilir, işlenebilir ve rapor altına alınabilir duruma getirilmesine olanak tanır.

ERP Çözümleri & Danışmanlık

İşletmeleri, faaliyet gösterdikleri sektöre, arz ettikleri ürünlere ve sundukları hizmetlere, hedef tüketici kitlesine ve bu kitlenin satın alma davranışlarını etkileyen faktörlere ayrı ayrı değerlendirmek ve özel olarak incelemek gerekir. Zira söz konusu faktörler ve dinamikler, her bir işletmeye göre farklılık gösterir niteliktedir.

İşletmelere özgü ve özel kılan çok sayıda faktör ve dinamikten söz edilebileceği gibi, evrensel ve müşterek özelliklerden de söz etmek mümkündür. Örneğin işletmelerdeki iş prosesleri ayrıntılarda belirgin farklılıklar gösterse de temelde benzerdir. ERP uygulaması, söze konu farklılıklar ve benzerlikler dikkate alınarak geliştirilmiş bir iş süreci optimizasyonu standardıdır.

Oldukça yararlı ve işletmeler açısından alternatifsiz kazanımlar sunan ERP çözümlerinin yanlış kullanılması, bahse konu avantajlardan eksiksiz yararlanılabilmesine engel olur. Bu nedenle ERP danışmanlığı, ERP çözümlerinden beklenen faydanın eksiksiz elde edilebilmesi bakımından son derece önemli bir danışmanlık hizmetidir.

ERP projesinde başarılı sonuçlara ulaşılması, projedeki hataların isabetli bir şekilde tespit edilmesi ve tespit edilen hataların eksiksiz bir biçimde giderilmesine bağlıdır. Dolayısıyla işletmeler için iş süreçlerinin ERP ile çalışmaya uygun bir forma dönüştürülmesi ve yazılımın da bu yeni forma adapte olabilmesi son derece önemlidir. Bu çerçevede ERP danışmanlığının başlıca adımları şunlardır:

 • İşletme, sektör, pazar ve hedef kitle özelinde araştırma ve analiz yaparak gerçek verilere ulaşmak,
 • Ürün üretiminde ve hizmet sunumunda verim, üretkenlik ve performans artışı sağlamak,
 • Proje döngüsünde enerji, zaman ve kaynak kullanımında iyileştirme çalışmaları yapmak.

ERP Danışmanlığı Nedir, Ne İşe Yarar, Avantajları Nelerdir?

ERP yazılım çözümleri, işletmelerin finansal yapısı, ürün veya hizmet geliştirmesi, zaman ve enerji tasarrufu, verim ve üretkenlik artışı ve daha pek çok kazanımı işletmelere sunar. ERP yazılımından, işletme geleceğine dair hedeflenen başarıların kısa zamanda elde edilmesi ise yetkin, çözüm odaklı ve uzman bir Kurumsal Kaynak Planlama uzmanından danışmanlık almak gerekir. ERP danışmanları;

 • ERP yazılımı ve çözümlerinin doğru bir şekilde uygulanması ve bu çerçevede eğitim verilmesi konusunda danışanlara yardımcı olmak,
 • Söze konu işletmeye, finansal tabloya, iş akış ve sürece dair veri toplanması,
 • İşletmenin iş prosedürünün analiz edilmesi ve ilgili otomasyon için ideal yazılımın kurgulanması,
 • Kılavuz niteliğini haiz dokümanların hazırlanması,
 • Müşteri ilişkilerinin değerlendirilmesi ve uygulama yapılandırma toplantılarının düzenlenmesi,
 • İşletmelere özel metodoloji ve yaklaşımların daima güncel ve efektif kalmasını sağlamak adına yenilikçi ve yaratıcı çözümler geliştirmek,
 • Mevcutta kullanılan ERP yazılımını iyileştirmek,
 • İş yeri personeline gerekli eğitimi sağlamak,
 • Müşterilere ait bilgilerin gizliliğine özen göstermek,
 • ERP yazılımının işlevi ve işleyişi konusunda ilgililere rehberlik yapmak,
 • İşletmenin koşullarını, dinamiklerini ve özelliklerini gözetmek suretiyle en ideal yazılımın belirlenmesi,
 • Mevcut problemlerin çözümünü ve gelecekte karşılaşılması olası sorunların önlenmesini sağlamak adına yardımcı dokümanlar hazırlamak,
 • İşletmenin yeniden yapılandırılması sürecinde toplantılara iştirak etmek ve danışmanlık sağlamak,
 • Sistemin sorunsuz işlev gösterdiğini kontrol etmek amacıyla periyodik aralıklarla test çalışmaları yapmak,
 • Müşteri memnuniyetini ve bilgi mahremiyetini merkeze almak.

Kurumsal Kaynak Planlaması uygulamalarına ilişkin işletme ve sektör başta olmak üzere birçok dinamiği ve faktörü gözeterek özgü bir hizmet sunan Experteam, işletmelerin üretimden lojistiğe, muhasebe ve finanstan İnsan Kaynaklarına varıncaya değin geniş süreç spektrumu çerçevesinde sürdürülebilir ve başarılı çözümler sunar.

Son derece deneyimli, yetkin ve profesyonel ekibi ile Kurumsal Kaynak Planlaması uygulamalarında çözüm odaklı, hassas, sürdürülebilir başarı ve efektif bir şekilde hizmet veren Experteam ile kalıcı başarıların kapılarını ardında kadar aralamak için iletişim sekmesini ziyaret edebilir; iletişim araçları yardımıyla irtibat kurabilir, merak konusu hususlar hakkında brief talep edebilirsiniz.

ERP Danışmanlığında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

ERP danışmanlığı kapsamında yararlanılabilecek başlıca hizmetlerden söz ettik. Söze konu edilen bu hizmetler aynı zamanda ERP danışanının görev, sorumluluk ve hizmet alanına girer. Görev, sorumluluk ve hizmet kalemlerinin kusursuz bir biçimde icra edilebilmesi içinse ERP danışmanının sahip olması gereken bir dizi özellik ve dikkat edilmesi gereken hususlar vardır. Bunlar:

 • Yazılım tabanlı bir sistem olan ERP danışmanı, süreç içerisinde yaşanabilecek herhangi bir yazılım tabanlı soruna hızlı, pratik ve sürdürülebilir çözüm bulabilmek için gereken yazılım bilgisine sahip olmalıdır.
 • ERP her ne kadar pratik ve verimli bir süreç sunsa da bu pratikliğin sağlanması ancak uzman marifetiyle mümkündür. Bu nedenle, süreç içerisinde herhangi bir sorunla karşılaşılması halinde uzman bir ERP danışmanının bulunması ve karşı karşıya kalınan sorunlara kalıcı çözümler geliştirmesi önemlidir.
 • Liderlik becerisini haiz olup, prosesin tamamında yol gösterici bir danışmanlık rolü üstlenmelidir.
 • Proje çerçevesinde çok sayıda kişi ile iletişim ve etkileşim halinde bulunmak durumunda olan ERP danışmanı, insani ilişkiler bakımından yetenekli ve empati becerisini haiz olmalıdır.
 • Projenin başından sonuna değin süreci kurgulamalı, yol haritası belirlemeli ve yapılması gereken işleri adım adım tespit etmelidir. İşlerin ne zaman gerçekleştirileceğini belirlemek de yine ERP danışmanının görev alanına girer. Dolayısıyla ERP danışmanının zaman yönetimi konusunda başarılı olması gerekir.
 • Sözlü iletişim becerisinin yanı sıra yazılı iletişim becerisi de yüksek olmalıdır. Zira süreç içerisinde zaman zaman sunum ve doküman hazırlaması gerekir.