Sistem Yönetimi

Oracle, Dünyanın en büyük yazılım ve hizmet sağlayıcısı olup müşterilerine çeşitli sistem yönetimi hizmetleri sunar. Oracle sistem yönetimi hizmetleri, Oracle ürünlerini kullanarak müşterilerin BT altyapılarını yönetmelerine ve optimize etmelerine yardımcı olmayı amaçlar. İşletmelerin performanslarını artırmak, verimliliklerini iyileştirmek ve maliyetleri düşürmek için Oracle sistem yönetimi hizmetlerinden faydalanabilirler.

Sistem Yönetimi

Sistem yönetimi, aşağıda sıralandığı üzere birbiri ile ilişkili birkaç farklı yönetim birimini de içerisinde barındıran yönetim standardıdır. Özellikle belirtmek gerekir ki, sistem yönetiminde efektif sonuçların alınabilmesi ve sonuçta, arzu edilen başarıya ulaşılabilmesi için deneyimli, nitelikli ve profesyonel kadrolarıyla hizmet veren adreslerden yardım alınması önemlidir.

 • Uygulama Yönetimi
 • Güvenlik Yönetimi
 • Yedekleme ve Kurtarma
 • Performans İyileştirme

Uygulama Yönetimi

Sistem yönetiminin hizmet kalemlerinden biri olan uygulama yönetimi, müşterilerin iş uygulamalarının takibine ve yönetimine kolaylık sağlayan, zamandan ve enerjiden tasarruf edilmesine olanak tanıyan çok sayıda alt hizmetten oluşur. Uygulama yönetimi içerisinde çok sayıda süreç söz konusu olsa da temelde süreç şu şekilde seyreder: Uygulamaların;

 • Kurulumu,
 • Yapılandırılması,
 • Güncellenmesi,
 • Yedeklenmesi,
 • Performans izleme.

Bugünün işletmelerinin müşterileri ile ilişkileri ve iç politikaları dikkate alındığında, iş gereksinimlerine eksiksiz yanıt verecek bir uygulamadan yardım alması gerektiği gerçeği önem kazanır. Nitekim çeşitli uygulama ve yazılım çözümlerinden faydalanmaksızın işletme yönetimini sağlıklı bir çerçevede yürütmek de pek mümkün değildir. Uygulama yönetimi yazılımlarının başlıca faydaları şunlardır:

 • Performans, verim ve üretkenlikte optimum düzeye ulaşılmasına yardımcı olur.
 • Yenilikler yaratılmasına yardımcı olur; inovatif çalışmaları destekler.
 • Platform stabilizasyonunu artırarak kararlığı maksimize eder.
 • Son kullanıcı deneyimini iyileştirir.
 • Zamandan, enerjiden ve maliyetten tasarruf sağlar.

Dolayısıyla küçük, orta ve büyük çaplı her bir işletme, faaliyet gösterilen sektöre ve arz edilen ürün/hizmete göre değişmekle birlikte ideal bir uygulama/yazılıma ihtiyaç duyar. Uygulama yönetimi ise bahse konu problemlerin giderilmesi adına başvurulan iş süreçlerini kapsayan; izleme, takip etme ve yönetme amacıyla geliştirilen alt hizmet türüdür.

Kuruluş içindeki uygulamaların tamamını izlemek, takip etmek ve yönetimini sağlıklı bir çerçevede yapabilmek gayesiyle geliştirilmiş, tasarlanmış ve kullanıma sunulmuş olan Uygulama Yönetimi; herhangi bir uygulamanın kurumsal ve arka uç BT altyapısı süresince optimum verimle işlev göstermesi, performans ve üretkenlik için gereken uygulamaları, teknikleri ve yöntemleri içerir.

Ağ ve Güvenlik Yönetimi

Veri ve ağ güvenliğinin tesis edilmesi, söze konu birimlerinde yaşanması olası güvenlik açıklarına karşı koruyucu ve önleyici tedbirlerin geliştirilmesi gibi hizmetleri içeren güvenlik yönetimi, sağlıklı ve sorunsuz bir iş süreci için oldukça hassas bir yer tutar. Güvenlik yönetimi hizmeti çerçevesinde çok sayıda destek sunulmakla birlikte, başlıca destek kalemleri şunlardır:

 • Güvenlik açıklarının tespiti,
 • Güvenlik politikalarının oluşturulması ve uygulanması,
 • Kötü amaçlı saldırıların belirlenmesi ve bunlara karşı koruyucu ve gelecekteki olası saldırılara karşı da önleyici tedbirlerin alınması.

Ağ ve güvenlik katmanının kusursuz bir biçimde işlev gösterebilmesi, doğru tasarlanmış bir ağ standardına bağlıdır. İşletme özelinde idealize edilerek kurgulanmamış bir ağ ve güvenlik standardı, gelecekte yaşanması olası saldırılar sonucunda telafisi güç ve hatta kimi zaman imkansız kayıpların yaşanmasına zemin hazırlar.

Ağ katmanı genellikle IT birimi marifetiyle kurulan ve sınırlı sayıda müdahale ile işlev gösterebile bir altyapı standardıdır. Ne var ki, çok sayıda organizasyon gerek güvenlik gerekse verimlilik açılarından ağ katmanına gereksinim duyulan seviyenin altında hizmet almaktadır. Gereksinim duyulan düzeyin altında hizmet alınması ise çeşitli problemleri beraberinde getirebilir.

Yedekleme ve Kurtarma

Yedekleme ve kurtarma çözümleri; henüz kaydedilmemiş ya da kayıtlı verilerin zarar görmesine neden olabilecek durumlar karşısında veri özelinde herhangi bir zarar veya kayıp oluşmaması adına başvurulan, bir dizi işlemden oluşan hizmet türüdür.

Verilerin yedeklenmesi ve veri kaybı dolayısıyla veri kurtarmaya izin veren sistemler kurularak işlevini yerine getiren yedekleme ve kurtarma hizmeti, özellikle eldeki dataların özenle korunması ve bir süre saklanması gereken işletme, kurum ve kuruluşlar için alternatifsiz bir tutar. Bu açıdan bakıldığında, yedekleme ve kurtarma çözümleri de alternatifsizdir.

Sistem yönetiminin kapsam alanına giren bir diğer alt hizmet, yedekleme ve kurtarma çözümleridir. Yedekleme ve kurtarma çözümlerinin pek çok bakımdan önemli kazanımlar sunuyor olmasının yanı sıra, olası tehlike anında veri kaybını engellemek amacıyla yedekleme ve kurtarma olanağı sunuyor olması sayesinde önemli bir yer tutar. Yedekleme ve kurtarma hizmetlerinin başlıca alt hizmetleri;

 • Veri kurtarma planlarının oluşturulması ve düzenlenmesi,
 • Verilere ilişkin yedekleme prosedürünün düzgün, düzenli ve sistematik bir çerçevede yerine getirilmesi,
 • Veri geri yükleme süreçlerinin yönetimidir.

Performans İyileştirme

Müşterilere yönelik performans durumunun takibi, performans iyileştirme hizmeti sayesinde kolaylıkla, pratik bir biçimde ve kısa sürede yerine getirilir. Ayrıca iyileştirme önerileri sayesinde verimli bir stabilizasyon sağlanır. Sistem ayarlarının optimize edilerek maksimum performans göstermesi içinse yardımcı ve yararlı araçlardan ve sürdürülebilir yöntemlerden faydalanılır. Performans iyileştirme süreci;

 • Ağ ­| Network kontrolleri,
 • Sistem sunucu kontrolleri,
 • Kurulum ve temel ayarlar,
 • Veri tabanı kurulum ve ayarları,
 • Veri tabanı bakımı,
 • Sunucu ve servis bakımı,
 • Güvenlik ayarları,
 • Kod iyileştirmeleri,
 • Süreç iyileştirmeleri.

Büyük, küçük ve orta ölçekli işletmeler, gerek işletme içi aksiyonlar ile gerekse müşteriler ile olan ilişkiler bakımından büyük fayda sağlaması sebebiyle kurumsal iş uygulamaları çözümleri ve hizmetlerinden yararlanır. Söz konusu hizmet ve çözümler arasında oldukça önemli bir yer tutan performans iyileştirme ise yine işletmelerin performansını maksimize etmek adına gereklidir.

Experteam, sektördeki faaliyet sürecinin kazandırdığı deneyim, alanında uzmanlık, yetkinlik ve deneyim sahibi personeli ve uzman danışanları yardımıyla sistem yönetimine ilişkin hizmet desteği vermekte olup, çözüm odaklı ve sürdürülebilir başarı sunan çalışmalarıyla faaliyet göstermeye devam etmektedir. İletişim araçları üzerinden tarafımızla irtibat kurabilir, merak konusu hususlar hakkında bilgi alabilirsiniz.

Bu hizmetimiz ile ilgili bilgi almak için bizimle iletişime geçin.