Yapay Zeka Çözümleri
ML Platformu, şirketlerin dört kritik değerleri üzerinde başarı elde etmeye yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

ML Platformu

ML Platformu, şirketlerin dört kritik değerleri üzerinde başarı elde etmeye yardımcı olmak
için tasarlanmıştır.

Bu değerlerin her biri belirli çözümleri içerir.

Gelir ve Karlılık

Şirketler hangi segmentlerin en yüksek yatırım getirisini sağladığını anlayarak, fiyatlandırma stratejilerini, maliyet yapılarını ve ürün karışımlarını optimize ederek karlarını arttırabilirler. Ayrıca işletmeler, hedef pazarları için doğru ürünü, fiyatı, coğrafyayı ve zamanlamayı belirleyerek, distribütörlerinin doğru ürünü doğru yerde doğru zamanda yerleştirmelerine yardımcı olarak satış ve karlılığı artırabilirler.

Çözümler

Satış Tahmini:
 • Daha iyi kararlar için doğru satış tahminleri yapma
 • Malzemelerin önceden analiz edilmesiyle geliştirilmiş verimlilik sağlama
 • Kaynakları optimize etmek için eyleme geçmeye yönelik bilgiler edindirme
 • Hızlı yatırım geri dönüşü için hızlı uygulama
Çapraz Satış:
 • Geliştirilmiş çapraz satış verimliliği için öngörü analitiği
 • Çapraz satış için hedeflenmesi gereken müşterilerin öncelik listesi yapma
 • Özelleştirilmiş satış eylemleriyle olası müşteri satın alma oranını arttırma
 • Hızlı yatırım geri dönüşü için hızlı uygulama
Kârlılık (Ürün Performansı) İzleme:
 • Ürün yöneticileri için otomatik iş akışı sağlama
 • Farklı müşteri segmentleri için karlılık ve kayıp analizi yapma
 • Her segment için özelleştirilmiş fiyatlandırma sunma
 • Geliştirilmiş performans ve uyum için kendini güncelleyen modeller üretme
Omnichannel Pazarlama:
 • Daha verimli reklam kararları sağlama
 • Toplam reklam harcamalarını azaltırken yatırım geri dönüşünü artıran çözümler sunma
 • Reklamların etkinliğine dair öngörüler yapma
Potansiyel Müşteri Puanlama:
 • Yüksek dönüşüm olasılığına sahip olası müşterileri belirlemek için öngörüsel müşteri puanlama
 • Satış ekibinin odaklanabileceği müşteriyi değerli kılan temel faktörleri belirleme
 • Satışa dönüşme oranı ve satış potansiyelini arttırma

Verimlilik ve Otomasyon

Şirketler, süreç ve sistemlerdeki verimsizlikleri belirleyerek üretkenliklerini artırmak ve işlemlerini
optimize etmek için önceden önlemler alabilirler. Ek olarak işletmeler, teknolojiden ve
otomasyondan yararlanarak, maliyetlerini azaltabilir ve kaynak dağılımını optimize ederek verimlilik
ve karlılıklarını artırabilirler.

Çözümler

Otomatik Sigorta Değerlendirme (Teklif Puanlama):
 • Poliçe teklifleri için gerçek zamanlı risk seçimi ve puanlama
 • Otomatik kabul, reddetme veya sigorta uzmanına yönlendirme imkanı
 • Veri sözlüğü, entegrasyonlar ve özelleştirilebilir panolar ile hızlı uygulama
Hastalık Teşhisi ve İlerlemesi:
 • Yüksek riskli hastaları ve önümüzdeki 6 ay boyunca hastalık ilerlemesini tahmin etme
 • Doktorlar için veri destekli karar alma
 • Gereksiz tıbbi testleri azaltma ve hastalar için doğru kararlar alınmasını destekleme

Deneyim ve Algı

Şirketler müşteri kaybına neyin sebep olduğunu ve neden olduğunu anlayarak, bu sorunları ele almak ve müşteri memnuniyetini artırmak için önceden önlemler alabilirler. Ek olarak işletmeler, müşterilerinin geri bildirimlerini dinleyerek ve gerekli değişiklikleri yaparak, müşterilerinin mutlu olmasını sağlayabilir ve onların kendilerine geri dönmesini sağlayabilirler.

Çözümler

Müşteri İnceleme Yönetimi:
 • Doğal Dil İşleme ile müşteri yorumlarını analiz etme ve yanıtlama
 • Aynı anda farklı kanallar arasında çalışabilme
Müşteri Tutundurma:
 • Ayrılma riski olan müşterileri tahmin eder ve ayrılmayı önlemek için özel eylem planları sunma
 • Müşterileri risk seviyelerine göre kategorize eder ve hedefe yönelik tutundurma stratejileri geliştirme
Çalışan Ayrılma Riski Tahmini:
 • Yüksek ayrılma riski olan çalışanları tahmin etme
 • Bu çalışanların ayrılma riskini azaltmak için önlemler belirleme
 • İK ekibi erken uyarma ve hızlı harekete geçme

Risk ve Uyum

Etkili risk ve uyum önlemleri, olası dolandırıcılık risklerini oluşmadan önler ve kuruluşu olumsuz sonuçlardan korur . Ek olarak, verilerin etkili bir şekilde yönetilmesi için bir çerçeve sağlar, veriler; doğru bir şekilde sınıflandırılır, depolanır ve korunur, bu sayede veri ihlalleri ve düzenleyici cezalar riskini azaltır.

Çözümler

Dolandırıcılık Tespiti:
 • Hileli işlemleri tahmin etme
 • Bu işlemlerle ilgili ayrıntılı bilgi edinmenizi sağlama
Ödeme Gecikmesi (Batık Krediler):
 • Batık kredileri öngörme
 • Batık kredi oranını azaltma ve risk yönetimi verimliliğini artırma
 • Veri sözlüğü, entegrasyonlar ve özelleştirilebilir panolarla hızlı uygulama
Klinik Denek Adayı Seçimi:
 • Klinik deneyiniz için en uygun adayları öngörme
 • Aday tanımlama sürecini kolaylaştırma
Kredi Risk Puanlama:
 • Yüksek riskli müşterileri öngörerek finansal kayıpları minimize etme
 • Portföy yönetimini optimize etme