e-İrsaliye

e-İrsaliye uygulaması, işletmelere gelen ve giden e-İrsaliye yönetimini tek ekran üzerinden kolaylıkla gerçekleştirme, denetim süreçlerinde şeffaflık sağlama ve stoğun teslim alınmasını kolaylaştırma imkanı sunuyor.

e-İrsaliye Çözümlerimiz

Experteam e-İrsaliye çözümleri ile şirketinizin yaptığı alım satımlarda irsaliyelerin elektronik ortamda oluşturulup iletilmesi ve arşivlenmesi kolaylaşıyor. Gelişen teknolojiye ayak uydurmak isteyen şirketler Experteam e-İrsaliye çözümlerini tercih ediyor ve tüm iş süreçlerini hızlı ve güvenli biçimde ilerletiyor.

Experteam e-İrsaliye Çözümleri ile İş Süreçleri İyileşiyor

Experteam e-İrsaliye çözümleri ile basılı irsaliye dönemi geride kalıyor. e-İrsaliye kullanımına geçen şirketler baskı, depolama ve gönderim giderlerini minimuma indiriyor. Alım satım işlemlerinde kullanımı zorunlu olan irsaliyeler elektronik ortamda oluşturuluyor, kağıt baskı irsaliye ihtiyacı ortadan kalkıyor. Bu sayede şirketler kağıt israfından kaçınarak doğanın korunmasına büyük ölçüde katkıda bulunuyor.

Experteam tecrübesiyle e-İrsaliye kullanımına başlayan firmaların iş süreçleri hızlanıyor. İrsaliye oluşturma esnasında oluşabilecek hata payını en aza indiren e-İrsaliye çözümlerimiz sayesinde aksaklıkların giderilmesinde yaşanan zaman kaybı ortadan kalkıyor. Çalışanların hatalı irsaliye gibi sorunlarla ilgilenmesi gerekmediğinden iş gücü ve iş süreçlerinde verim artıyor.

e-İrsaliye ile Gönderim Hızlanıyor

e-İrsaliye tamamen elektronik ortamda oluşturulduğu ve elektronik ortamda iletildiği için işlemler oldukça hızlanıyor. e-İrsaliyeler mail ve/veya SMS yoluyla ilgili kişilere anında iletilebiliyor. Bu da hem müşterilerle ilişkilerin hızlanarak iyileşmesini hem de irsaliye gönderim masrafının ortadan kalkmasını sağlıyor.

e-İrsaliye elektronik ortamda oluşturulduğu gibi yine elektronik ortamda saklanıyor. Böylece arşiv masrafları ortadan kalkarken dijital ortamda saklanan irsaliyelere ilgili kişiler istedikleri anda ulaşılabiliyor ve gerekli işlemler anında tamamlanıyor.

e-İrsaliye ERP programları ve yazılımlara entegre edilebiliyor. Böylece şirketlerin yenilikçi ve modern imajına katkıda bulunurken iş süreçlerini daha kullanışlı ve güvenli hale getiriyor.

Experteam e-İrsaliye, Oracle e-Business Suite ile tam uyumlu çalıştığından güvenilir ve yenilikçi bir çözüm olarak göze çarpıyor.

Experteam e-İrsaliye

 • Tek ekran üzerinden gelen ve giden e-İrsaliye yönetimi sağlıyor.
 • Özelleştirilebilir fonksiyonlar ile yetki ve erişim yönetimi veriyor.
 • Basım, saklama, arşiv yönetim maliyetlerinde azalma sağlıyor.
 • Elektronik ortamda hızlı arama, görüntüleme, erişim ve iletim özelliği sunuyor.
 • Denetim süreçlerinde kolaylık ve şeffaflık sunuyor.
 • Tek ekran üzerinden kabul, ret, kısmi kabul yanıt gönderimine imkan tanıyor.
 • Kabul ya da kısmi kabul e-İrsaliye yanıtına istinaden yapay zeka ve makina öğrenme algoritmaları ile stokun teslim alınmasını sağlıyor.
 • Toplu olarak kabul ya da ret fonksiyonu sunuyor.
 • Özelleştirilebilir statü takibi sağlıyor.
 • Oracle E-Business Suite temel modüllere tam uyumlulukla çalışıyor.
 • Ek bilgi alanları ile nakliye, şoför, plaka, açıklama vb. bilgi girişine imkan tanıyor.

e-İrsaliye Nedir?

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından belirlenen, 487 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 2019 yılında yürürlüğe girmiş olan e-İrsaliye uygulaması ile sevk irsaliyesi elektronik ortamda oluşturuluyor, alıcısına iletiliyor ve elektronik ortamda saklanıyor. Bu sayede şirketler e-faturalarını karşı tarafa ilettikten sonra irsaliyeyi de elektronik ortamda hazırlayarak gönderiyor. Basılı olarak hazırlanan sevk irsaliyesiyle aynı hukuki niteliklere sahip olan e-İrsaliye daha hızlı ve güvenli biçimde kullanılabiliyor.

Basılı irsaliyelerle aynı özelliklere sahip olan e-İrsaliye kullanım kolaylığıyla göze çarpıyor. Üzerinde düzenleyen şirkete, alıcıya, sevk tarihi ve zamanına, taşınan mala yönelik bilgilerin bulunduğu irsaliyeler artık dijital ortamda oluşturuluyor. Böylece hem baskı masrafları ortadan kalkıyor, hem de irsaliye oluşturulma süreçlerinde yaşanan zaman kaybı en aza indirgeniyor.

Şirketlerin kullanma zorunluluğu bulunan sevk irsaliyesi ve taşıma irsaliyesi olmak üzere 2 tip irsaliye bulunuyor. e-İrsaliye yeni düzenlemeyle sevk irsaliyesi yerine geçerken; araç, şoför ve rotasyon bilgilerini içeren taşıma irsaliyesi yine kağıt baskı olarak araçlarda bulundurulmaya devam ediyor.

Dijital ortamda düzenlenen e-İrsaliye ile kağıt baskı olarak düzenlenen irsaliye arasında hukuki olarak herhangi bir fark bulunmuyor. Ancak kağıt baskı irsaliyeden farklı olarak e-İrsaliyenin üzerinde taşımayı yapan aracın plaka bilgisi ve şoförün kimlik bilgileri de yer alıyor.

E-İrsaliye kullanımı sayesinde kullanıcılar Gelir İdaresi Başkanlığı sistemi üzerinden teslim aldıkları ürün için red ya da kabul yanıtı verebiliyor. Bu sayede teslimat işlemi sırasında yaşanabilecek hatalardan kaynaklanan aksaklıklar, iade ve kısmi kabul gibi durumların bilgisi satıcıya kolaylıkla ulaştırılabiliyor.

Tüm ticari aşamalarda meydana gelen teknolojik ilerleme irsaliye oluşturulma ve iletilme süreçlerinde de ortaya çıkıyor. e-İrsaliye pek çok avantajı beraberinde getiriyor. İrsaliye süreçlerinin sorunsuz, hızlı ve düşük maliyetli şekilde gerçekleşmesini sağlamak için geliştirilen e-İrsaliye uygulaması ile şirketler işlemlerini kolaylıkla yapabiliyor.

e-irsaliye

e-İrsaliye Avantajları Saymakla Bitmiyor

 • e-İrsaliye tamamen dijital ortamda oluşturulduğu için baskı, kağıt gibi giderinizi azalıyor.
 • e-İrsaliye uygulamaları sayesinde işlemlerin tamamen elektronik ortamda olması kağıt kullanım oranını ciddi oranda azalttığından doğanın korunmasına katkıda bulunuluyor.
 • Arşivleme ve irsaliye gönderim süreçleri de elektronik ortamda gerçekleştiği için zamandan ve iş gücünden tasarruf sağlanıyor.
 • Son derece kolay kullanım özelliklerine sahip olan e-İrsaliye çözümleri, iş süreçlerini hızlandırıyor. Sevk irsaliyeleri elektronik ortamda hızlıca hazırlanan e-İrsaliye, ilgili kişi ve kurumlara SMS yoluyla hızlı ve temassız olarak ulaştırılıyor.
 • e-İrsaliye, hem alıcı hem de satıcının bilgilerinin çok daha güvenli ortamda saklanmasına olanak tanıyor. Dijital ortamda saklanan irsaliye bilgisine yalnızca yetkili personeller erişebiliyor.
 • e-İrsaliye şirketlerin hali hazırda kullanmakta olduğu ERP programı ve yazılımlara kolayca entegre edilebiliyor.

Kimler e-İrsaliye Kullanmak Zorunda?

Gelir İdaresi Başkanlığı(GİB) tarafından belirlenen şartları karşılayan tüm vergi mükelleflerinin e-İrsaliye kullanımına başlaması zorunlu tutuluyor. Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafınca yapılan son düzenlemelere göre 2022 ve sonrasındaki hesap dönemlerine ait brüt satış hasılatı 10 milyon TL olan tüm mükelleflerin e-İrsaliyeye geçme zorunluluğu bulunuyor. Ancak e-İrsaliye uygulamasının avantajlarından faydalanmak isteyen tüm diğer vergi mükellefleri de gönüllü olarak istedikleri anda e-İrsaliye kullanmaya başlayabiliyor.

e-İrsaliye kullanımı zorunlu tutulan işletmelerin 1 Temmuz 2023 tarihine kadar e-İrsaliye sistemine geçmiş olmaları gerekiyor. Gönüllü geçiş yapmayı düşünen firmalar ise istedikleri bir tarihte e-İrsaliye kullanımına başlayabiliyor.

e-İrsaliye Üzerinde Hangi Bilgiler Bulunuyor?

 • İrsaliyeyi düzenleyen firmanın ad soyad, adres, ticari ünvan, vergi dairesi ve hesap numarası gibi bilgiler e-İrsaliyenin içerisinde yer alıyor.
 • İrsaliyenin düzenlenme tarihi ve belge numarası bulunuyor.
 • Ad soyad, adres, ticari ünvan, vergi dairesi ve hesap numarası gibi alıcı bilgileri giriliyor.
 • Taşınan malın türü ve miktarı belirtiliyor.
 • Sevk edildiği tarih bilgisi yer alıyor.
 • Saat ve dakika olarak sevk edildiği zaman bilgisi belirtiliyor.

e-İrsaliye Nasıl Gönderilir?

e-İrsaliye gönderimi hem alıcı hem de satıcının sisteme kayıtlı olması ile mümkün oluyor. Taraflardan birinin e-İrsaliye kullanıcısı olması fakat diğerinin olmaması durumunda e-İrsaliye gönderilemiyor. Bu durumda irsaliye e-arşiv üzerinden ya da kağıt baskı sevk irsaliyesi olarak gönderilebiliyor.
e-İrsaliye gönderiminin sağlanabilmesi için önce e-fatura düzenleniyor ve karşı tarafa iletiliyor. e-Faturanın kullanılamadığı durumlarda e-İrsaliye gönderimi de yapılamıyor.

e-İrsaliye Mükellefleri e-Fatura Kullanmak Zorunda Mıdır?

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayınlanan 509 No.lu tebliğ ile yapılan yeni düzenlemeye göre e-İrsaliye zorunluluğunun kapsamı genişletiliyor.

 • Zorunlu olarak e-İrsaliye uygulamalarına tabii olan Demir ve çelik (GTİP 72) ile demir veya çelikten eşyaların (GTİP 73) imal edilmesi, ithal edilmesi veya ihraç edilmesi faaliyetinde bulunan mükelleflerin (basit usul hariç), e-fatura uygulamasına dahil olma şartı aranmıyor.
 • e-Fatura uygulamasına kayıtlı kullanıcılar için e-İrsaliye uygulamasına zorunlu olarak geçişte şart koşulan 25 Milyon TL ve üzeri ciro haddi, 2022 hesap döneminden itibaren geçerli olmak üzere 10 milyon TL ve üzeri olarak revize edilmiş bulunuyor. Bu düzenleme ile e-fatura uygulamasına kayıtlı olan ve 2022 ve müteakip yıllar cirosu 10 milyon TL ve üzeri olan mükelleflerin sonraki yılın yedinci ayı itibariyle e-İrsaliye uygulamasına geçiş zorunluluğu başlamış bulunuyor.