Veritabanı Yönetimi

Oracle veritabanları yönetim hizmeti, Oracle veritabanı sistemlerinin yönetimi ve bakımını içerir. Oracle, dünyanın önde gelen veritabanı yönetim sistemlerinden biridir ve büyük kurumsal ortamlarda yaygın olarak kullanılmaktadır.

Gelişen ve giderek kalabalıklaşan dünyamızda veri, işletmeler için en önemli bilgi kaynağını oluşturuyor. Toplanan veriler kurumların stratejik iş kararları vermesinde, pazarlama kampanyalarını iyileştirmesinde ve iş operasyonlarını optimize etmesinde kullanılması açısından önem taşıyor.

Aralarında ilişki bulunan ve belirli bir düzende toplanan verilerin oluşturduğu topluluk olarak tanımlanan veritabanı bu süreçlerin işleyişine katkıda bulunuyor. Doğru bir veritabanı yönetimi, kurumların önüne sağlıklı bilgileri koyarak en doğru ve verimli kararları almalarını sağlıyor.

Doğru uygulanan bir veritabanı yönetimi, hatalı veri kümeleri ve düşük veri kalitesi gibi sorunların önüne geçilmesini sağlıyor. Bu bağlamda veritabanı yönetim sistemleri kullanımına geçilmesi büyük önem arz ediyor.

Veritabanı yönetim sistemleri, genel anlamıyla bir veritabanındaki verileri yönetmek ve işlemek için kullanılan yazılım sistemleri olarak tanımlanıyor. Pek çok uygulama performansı sorunu, veritabanından kaynaklandığı için veritabanının nasıl izleneceğinin ve nasıl optimize edileceğinin bilinmesi, iş süreçlerinde gerçekleştirilecek işlemler için önemli bir noktada duruyor.

Veritabanı Yönetimi

Kurumlar iş süreçlerine katkı sağlayacak sebeplerden ötürü veritabanı yönetimine ihtiyaç duyuyor.

Veritabanı yönetimi sayesinde;

  • Ticari operasyonların verimli şekilde yürütülmesi sağlanıyor.
  • İş süreçleri otomatikleştiriliyor.
  • Veri sorgularında yeterli performansın sağlanması mümkün oluyor.
  • Tüketici taleplerine ayak uydurulması kolaylaşıyor.
  • Müşteriler, envanter ve çalışanlar rahatlıkla organize edilebiliyor ve kolaylıkla takip edilebiliyor.
  • Farklı veri türleri güvenle saklanabiliyor

Veritabanı Yönetim Sistemleri (VTYS), yeni bir veritabanı oluşturulması, oluşturulan veritabanlarının düzenlenmesi, yönetilmesi, geliştirilmesi, belirli amaçlar için kullanılması ve bu veritabanlarının bakımlarının yapılabilmesini sağlayan yenilikçi bir yazılım olarak sunuluyor. Son kullanıcı ile bir veritabanı arasında bir arayüz görevi gören veritabanı yönetim sistemi, kullanıcılara veritabanı oluşturma, okuma, güncelleme ve silme olanağı tanıyor.

Veritabanı yönetimi; verileri, veritabanı motorunu ve veritabanı şemasını yöneterek, verilerin kullanıcılar ve diğer programlar tarafından gerekli durumlarda manipüle edilmesine veya sistemden çıkarılmasına izin veriyor. Bu sayede veri güvenliği, veri bütünlüğü, eşzamanlılık ve tek tip veri yönetimi gibi prosedürlerin sağlanmasına yardımcı oluyor.

Veritabanı yönetimi, “normalleştirme” olarak adlandırılan ve öz niteliklerinden herhangi birinin değerlerinde fazlalık olması durumunda, büyük bir tabloyu daha küçük tablolara bölen bir veritabanı şeması tasarım tekniğini izleyerek tüm verilerin organizasyonunu optimize ediyor. Veritabanı yönetimi, esneklik ve daha karmaşık bir yedekleme sistemi gibi olanakları beraberinde getirerek geleneksel dosya sistemlerine göre pek çok avantaj sunuyor.

Veritabanı yönetim sistemleri, veri modeli, veritabanı dağılımı veya kullanıcı numaraları gibi çeşitli kriterlere göre sınıflandırılıyor. Kurumlar tarafından yaygın olarak kullanılan veritabanı yönetim sistemleri yazılımları; ilişkisel veritabanı, dağıtılmış veritabanı, hiyerarşik veritabanı, nesne yönelimli veritabanı ve ağ veritabanı yönetim sistemleri olarak adlandırılıyor.

Dağıtılmış Veritabanı Yönetim Sistemi

Dağıtılmış bir veritabanı yönetim sistemi, merkezî bir veritabanı uygulaması tarafından yönetilen bir ağ üzerinden dağıtılan ve mantıksal olarak birbiriyle ilişkili veritabanları kümesi olarak tanımlanıyor. Dağıtılmış veritabanı yönetim sisteminde veriler periyodik olarak senkronize ediliyor ve veriler üzerinde yapılan herhangi bir değişikliğin veritabanında evrensel olarak güncellenmesi sağlanıyor.

Hiyerarşik Veritabanı Yönetim Sistemi

En eski veritabanı olan hiyerarşik veritabanı, toplanmış olan verileri ağaç benzeri bir yapıda düzenleyerek saklıyor. Bu türde veriler, yukarıdan aşağıya veya aşağıdan yukarıya olacak şekilde depolanıyor. Veriler arasında bir alt-üst ilişkisi kullanılarak temsil ediliyor.

Ağ Veritabanı Yönetim Sistemi

Hiyerarşik veritabanı modelinin zaman içerisinde yetersiz kalması dolayısıyla ortaya çıkan ağ veritabanı daha karmaşık bir yapıya sahip olacak şekilde geliştiriliyor. Ağ veritabanı modeli, birden çok ağaç benzeri yapı arasında bağlantılar kuruyor ve daha detaylı sonuçlar çıkarıyor. Bu yapı her çocuğun birden fazla ebeveyne sahip olmasına benzetiliyor. Dolayısıyla daha karmaşık ilişkiler olması ihtiyacını gidererek birkaç farklı yoldan erişilebilen bir grafikte düzenleniyor.

İlişkisel Veritabanı Yönetim Sistemi

Matematikteki ilişki teorisinden esinlenilerek geliştirilen ilişkisel veritabanı yönetim sistemleri, kullanıcı dostu bir arayüze sahip olması nedeniyle en popüler veri modeli olarak göze çarpıyor.

İlişkisel veritabanı modelinde veriler tablolar halinde tutuluyor. Tablolarda yer alan satırlar bilgileri, sütunlar ise bilgi alanlarını belirtiyor.Bu türdeki veritabanı yönetiminin işleyişi, tabloların satır ve sütunlarındaki verilerin normalleştirilmesine dayanıyor. Ölçeklenebilir, esnek ve çok sayıda bilgiyi yönetebilen bir veri depolama sistemine ihtiyaç duyulması halinde en uygun seçenek olarak görülüyor.

Nesneye Yönelik Veritabanı Yönetim Sistemi

Nesneye yönelik veritabanı yönetim sistemleri, nesneye dayalı bir yazılım diliyle oluşturuluyor ve yine nesneye dayalı bir dille kullanılabiliyor.

Bu tür veritabanı yönetiminde, verileri satırlar ve sütunlar yerine nesnelerde depolanıyor. Nesnelerin alanlar, özellikler ve yöntemler gibi üyelere sahip olmasına izin veren nesneye yönelik veritabanı yönetim sistemi, OOP adı verilen programlamaya dayanıyor.

Veritabanı Yönetim Sistemi Kullanım Durumları

Günümüzde hemen her kurumda toplanan veri miktarı artıyor ve dolayısıyla verilerin işlenmesi ve doğru şekilde kullanılabilir olması gerekiyor. Bu noktada birden fazla türüyle veritabanı yönetim sistemleri en doğru tercih olarak karşımıza çıkıyor.

Çok sayıda kullanıcı veya müşteri tarafından erişilmesi gereken ve büyük miktarda veri gerektiren herhangi bir uygulamada veritabanı yönetim sistemleri kullanılabiliyor. Orta veya büyük ölçekli kuruluşların hemen hemen hepsi, daha fazla veri paylaşımı yapabilmek ve eş zamanlılık gibi gereksinimlere sahip oldukları için veritabanı yönetim sistemlerini kullanmayı tercih ediyor. Ayrıca maliyet ve karmaşıklık sorunlarının kolaylıkla aşılabilmesine olanak tanıdığı için de bir veritabanı yönetimi en faydalı seçenek olarak kullanılıyor.

Her türden organizasyon için satışların yönetilmesi veritabanı yönetimi sistemlerinin kullanılmasıyla daha kolay hale geliyor. Veritabanı yönetimi; ürün, müşteri ve satış elemanı bilgilerinin saklanmasını sağlamasının yanında satışın kaydedilmesi, satışın yerine getirilmesi, izlenmesi ve satış geçmişi bilgilerinin korunmasını da içeriyor.

Veritabanı yönetim sistemleri, kurumların insan kaynakları departmanlarında da işleyişi iyileştiriyor. Veritabanı yönetimi uygulaması çalışan bilgilerinin takip edilmesini ve yönetilmesini de kolaylaştırıyor. Çalışanların adresleri, telefon numaraları, maaş detayları, bordro ve maaş çeki oluşturulması gibi çalışan verilerinin yönetilmesini de içeriyor.

Veritabanı Yönetim Sisteminin(VTYS) Faydaları

Veritabanı yönetim sistemleri kurumlara sağladığı pek çok fayda ile her geçen gün daha fazla tercih ediliyor. Son kullanıcıların ve uygulama programcılarının veri bütünlüğünü yönetirken aynı verilere aynı anda erişmesine ve kullanmasına izin vermesi, en büyük avantajlarından biri olarak dikkat çekiyor.

Her bir yeni uygulama için yeni dosyalarda aynı verilerin depolanması ve yeni tekrarlarını oluşturmak yerine bir veritabanı yönetimi sistemi kullanılarak paylaşılabilmesi sayesinde veriler daha iyi korunuyor. Böylece, birden fazla kullanıcının kontrollü bir şekilde erişebileceği merkezi bir veri deposu sağlanmış oluyor.

Diğer bir avantaj olarak; veritabanı yöneticileri veritabanı yönetim sistemini, verilere mantıksal ve yapılandırılmış bir organizasyon uygulamak için kullanabiliyor. Veritabanı sistemleri, bu tür işlemler için optimize edildiğinden, çok miktarda verinin işlenmesi için ölçek ekonomisi sağlıyor.

Veritabanı yönetim sistemleri, tek bir veritabanı şemasını birçok görünümde sağlayabiliyor. Görünüm, kullanıcıların hangi verileri gördüğünü ve bu verileri nasıl gördüğünü tanımlıyor. Veritabanı yönetim sistemi, veritabanının mantıksal yapısını tanımlayan kavramsal şema ile veritabanının kullandığı dosyaları, dizinleri ve diğer fiziksel mekanizmaları tanımlayan fiziksel şema arasında bir soyutlama düzeyi sağlıyor. İş gereksinimleri değiştiği takdirde, kullanıcıların sistemleri çok daha rahat bir biçimde değiştirmesini olanak tanıyor. Dolayısıyla bir veritabanı yöneticisi, varolan sistemi bozmadan veritabanına yeni kategoriler ekleyebiliyor. Bu sayede uygulamaları verileri varolan yapısından ve depolandığı alandan yalıtabiliyor.

Experteam teknoloji dünyasındaki 20 yılı aşkın tecrübesiyle en yenilikçi ve verimli veritabanı yönetim sistemi hizmetini eksiksiz sunuyor. Oracle veritabanı yönetim sistemi hizmeti ile şirketinizdeki tüm operasyonların hatasız şekilde ilerlemesi mümkün oluyor. Experteam, ticari bir ilişkisel veritabanı yönetim sistemi olan Oracle veritabanı sistemi ile kurumların ihtiyaçlarını en verimli şekilde baştan uca gerçekleştiriyor ve 7/24 kesintisiz destek sağlıyor.

Veritabanı Kurulumu ve Yapılandırması

Oracle veritabanı kurulumunun gerçekleştirilmesi ve yapılandırılması işlemleri verilen hizmetin temel bileşenleri oluyor. Öncelikle Oracle veritabanı yazılımı kuruluyor ve veritabanının belirli gereksinimlere göre yapılandırılması sağlanıyor. Kurulan veritabanları Oracle ERP sistemleri ile çalışan uygulama veritabanları olduğu gibi başka 3. parti uygulamalarla çalışan veritabanları da olabiliyor.

Veritabanı Yedekleme ve Geri Yükleme

Veritabanı yönetimi hizmeti, veritabanının yedeklenmesi ve geri yüklenmesi işlemlerini de kapsıyor. Bu sayede veri kaybı olması durumunda veritabanının kurtarılmasını sağlanıyor. Yedekleme stratejileri belirlenek, yedekleme işlemleri planlanıyor ve yedekleme verileri güvenli bir şekilde saklanıyor.

Veritabanı Performansı ve İyileştirme

Veritabanı yönetimi hizmeti kapsamında veritabanı yöneticisi, veritabanının performansını izleyerek analiz ediyor ve ardından optimize ediyor. Bu sayede veritabanının hızlı ve verimli çalışması sağlanıyor. İndeksleme, istatistik toplama, sorgu optimizasyonu, veritabanı parametrelerinin ayarlanması gibi işlemler performans iyileştirmesi için uygulanıyor.

Veritabanı Güvenliği

Veritabanı yönetimi hizmeti kapsamında ilgili ekip tarafından veritabanının güvenliğini sağlamak için gerekli önlemler alınıyor. Kullanıcı yetkilendirme ve rollerin yönetimi, erişim kontrolü, veritabanı şifreleme, güvenlik duvarları gibi güvenlik önlemleri uygulanıyor.  Ayrıca, güvenlik açıklarını izlemek ve yamaları uygulamak da önemli bir bileşen olarak sunuluyor.

Veritabanı Yönetimi ve İzleme

Hizmet kapsamında, veritabanının günlük işletimi ve yönetimi gerçekleştiriliyor. Kullanıcı yönetimi, veri alanı yönetimi, veritabanı nesnelerinin yönetimi gibi görevler de bu kapsama giriyor. Ayrıca, veritabanının izlenmesi ve anormalliklerin tespiti için izleme araçları kullanılıyor.

Bu hizmetimiz ile ilgili bilgi almak için bizimle iletişime geçin.