Oracle Danışmanlık Hizmetleri

Oracle tabanlı e – iş uygulamaları çerçevesinde danışmanlık hizmetleri sunan Experteam; lokal ve global düzeyde ivmeli bir artış yaşayan rekabet koşullarında şirketlerin, işletmelerin, firma veya markaların veri yönetim sürecine, ihtiyaç halinde sürdürülebilir, efektif, pratik ve başarılı bir danışmanlıkla değer kazandırır.

Kurumsal iş uygulamalarından beklenen çözümler, bilgi teknolojilerinin hızla gelişmesi ve süratle ilerlemesiyle birlikte değişmekte. Bugünün rekabetçi koşulları da dikkate alındığında, doğru bilgi ve veriye ulaşmaktan çok, bilgiye nasıl, ne kadar sürede ve hangi yollarla ulaşıldığı daha fazla önem taşımakta.

Şirketlerin mevcut durumlarını iyileştirmek ve gelece yönelik hedeflerini başarıyla hayata geçirmek için gereksinim duyacağı verim ve üretkenlik, kurumsal iş uygulamalarının projeler üzerinde pratik bir şekilde uygulanabilmesi, efektif ve sürdürülebilir bir başarıyla yönetilmesinden geçer.

Faaliyet gösterilen sektörün dinamikleri, koşulları; pazarın değişkenleri, tüketici beklentileri ve ihtiyaçları gözetilerek özgün bir biçimde kurgulanmış süreç çözümler için ihtiyaç duyulan Oracle danışmanlık hizmetlerini yürüten Experteam, yetkinlik sahibi personeli marifetiyle şirketlere daha başarılı bir ekosistemin kapılarını ardına kadar aralar.

Kurumsal İş Uygulamaları Danışmanlık Hizmetleri

Kurumsal iş uygulamalarına yönelik danışmanlık hizmetleri, teknolojik ürünlere dayalı faaliyet gösteren şirketlerin yalnızca beklenti ve taleplerine karşılık vermesi değil, bu beklenti ve taleplere kusursuz yanıt vermesinin yanı sıra verimli, efektif, sektörün ve pazarın dinamiklerine uygun süreç çözümleri ile çok daha pratik ve hızlı bir şekilde uygulanabilir olması ihtiyacından doğmuştur.

Bahse konu ihtiyaca kusursuz yanıt verebilmek adına danışmanlık hizmetleri icra eden Experteam, salt kurumsal iş uygulaması kullanımı ile hedeflerin kısa zamanda hayata geçmesinin mümkün olmadığı, aynı zamanda iş süreçlerine yönelik bilgi, uygulama seçimi, sektör ve teknik uzmanlıklar ve en önemlisi kurumsal iş uygulamalarına yönelik danışmanlık almanın önemine değer verenlerin tercihi.

Şirketin iş süreci, akış düzeni ve kurumsal kültürünü dikkate alarak, proje kapsamına uygun şekilde amaçlara yönelik çözümler sunan, efektif bir çerçevede proje yönetimi sağlayan, başarının kısa zamanda elde edilebilmesi adına gerekli aksiyonları ivedilikle alan Experteam, kurumsal iş uygulamaları kapsamında Oracle danışmanlık hizmetleri, ERP yönetimi ve ilgili kalemlerde danışmanlık hizmetleri sunar.

ERP Yönetimi

Temel düzeyde işlev gösteren araçlarla yolunuza devam ediyor olabilirsiniz. Fakat halihazırda yardım aldığınız araçlar pazar büyümesi veya global bir ölçeğe ulaşmada kurumunuza engel oluyor ve büyümenizi büyük ölçüde sınırlıyorsa, daha esnek ve efektif bir şekilde işlev gösteren ERP sistemine ve bu sisteminden kusursuz faydalanabilmek içinse optimum bir danışmanlık hizmetine ihtiyacınız var.

Bağımsız sistemler birbirleriyle koordinasyon ve uyum içinde işlev göstermez. Nitekim, teknoloji değiştikçe, bağımsız sistemlerdeki uyum ve senkronizasyon sorunları hızla artmakta. Örneğin muhasebe için kullandığınız yazılımınız ile eski İK sisteminizin pratik ve uyum içinde çalışmaması, çözümleri birleştirmek adına kaynaktan ve zamandan kayıp yaşamanıza neden olur.

Personel ve müşterilerinizin mobil olması, sisteminizin oldukça işlevsel olmasını gerektirir. Şayet sisteminiz, personel ve müşterilerinizin mobil olmasına karşılık veremiyorsa herkesin ihtiyacına kusursuz yanıt verebilecek nitelikte bir sisteme ve bu sistemi başarıyla kullanmak için yetkin bir danışmanlık hizmetine başvurma zamanınız gelmiştir. Küçük, orta ve büyük ölçekli olmak üzere her büyüklükteki işletme için;

  • Yeni ve gelişen SaaS teknolojilerini kolaylıkla benimsemek,
  • Halihazırda kullanılan ERP sisteminin değerini artırmak,
  • Yeni teknolojilere erişim sağlamak,
  • Üçüncü taraf bağımlılıklarını azaltmak,
  • Finansal sistemleri dönüştürmek
  • Yüksek standartta güvenlik kaynaklarına sahip olmak için nitelikli ve yetkin bir danışmanlık hizmetine başvurmak gerekir.

Oracle ERP ile Verim ve Üretkenliğinizi Maksimize Edin

İşletmeler ve kurumlar, iş taleplerine yanıt verirken konvansiyonel ERP çözümlerinin pratik ve konfordan uzak kullanım deneyimi, yüksek maliyeti, özelleştirilemeyen yapısı ve esnekliğe duyulan gereksinime yanıt verememesi vs. nedenler dolayısıyla Oracle ERP sistemine başvurmakta. Oracle ERP deneyiminizi maksimize etmek, tüm kazanımlarından eksiksiz yararlanmak içinse Experteam’e davetlisiniz!