Experteam Açık Bankacılık Çözümü: XTrem

Açık Bankacılık Nedir?

Bankacılık sektöründeki tüketici deneyimini yeniden şekillendirme amacı ile ortaya çıkan Açık Bankacılık ile bankalar, üçüncü taraflar ve teknik sağlayıcılar birbirine bağlanarak; müşterilerin amaçlarına uygun şekilde, aynı zamanda güvenli ve basit biçimde veri alışverişinde bulunabilmektedirler.

Açık Bankacılık, API ler (uygulama programlama arayüzleri) aracılığı ile bankalardan ve banka dışı finansal kuruluşlardan gelen işlem ve diğer finansal verilere açık erişim sağlayan bir uygulamadır. Türkiye’de de açık bankacılık, tüketiciler, finans kurumları ve üçüncü taraf hizmet sağlayıcılar tarafından kullanılmak üzere kurumlar arasında hesap ve veri ağları kurulmasına olanak sağlayarak bankacılık sektörü ile birlikte muhasebe sistemlerini de yeniden şekillendirmeye hazır olan önemli bir inovasyon kaynağı haline gelmiştir.

Şirketlerin bankacılık sistemlerinde saklanan değerlerini ve finansal hareketlerini kendi sistemlerinde daha doğru, anlık ve tutarlı olarak takip edebilmesi ve kullandıkları muhasebe sistemleri ile nakit akışları arasındaki mutabakatı etkin biçimde sağlaması; operasyon kalitelerini doğrudan etkilemektedir.

XTrem Açık Bankacılık Uygulaması

Açık bankacılık ve muhasebe sistemleri arasında veri alışverişinin sağlanması; anlık hesap hareketi transferi, bankacılık sistemlerindeki tahsilatların otomatik olarak oluşturulması ve muhasebe sistemlerindeki işlemler ile otomatik mutabakat ve nakit temizleme fonksiyonlarının kullanılabilir hale gelmesini sağlamıştır.

XTrem, aşağıdaki fonksiyonelitelerin tamamını tek üründe bir araya getirerek kullanıcılarına nakit akışları ile başta Oracle EBS ve Oracle Cloud olmak üzere Finans uygulamaları ile kesintisiz olarak entegre etme imkanı sağlıyor.

  • Tek ekrandan banka hesaplarının yönetilmesi ve bakiyelerinin anlık olarak web tabanlı ve mobil ekranlardan görüntülenebilmesi,
  • Tek webservis entegrasyonu ile tüm bankacılık hareketlerine anlık olarak erişebilme,
  • Gerçekleşen nakit hareketlerinin Oracle ERP ve diğer muhasebe sistemleri ile entegrasyonu,
  • Müşteriye özel kurallar çerçevesinde Borçlar Muhasebesi, Alacaklar Muhasebesi, Genel Muhasebe, Hazine modülleri ile otomatik mutabakat
  • Otomatik tahsilat oluşturma,
  • Ödeme talimatı entegrasyonu,
  • Genel muhasebe fişlerinin banka hareketlerine bağlı olarak otomatik oluşturulması,
  • Nakit akışları ve nakit tahmini raporlarının anlık olarak alınabilmesi