WMS Nedir? (Ambar Yönetim Sistemi)

Günümüzde çok sayıda faaliyet yazılım programları tarafından organize edilebilmektedir. Ticari faaliyetlerde ya da farklı gereksinimlerde yazılım programları hızlı ve güvenilir sonuçlar vermesi bakımından kullanılır. Ambar yönetimi sistemi depo yönetimi olarak da bilinen ve pek çok faaliyeti bir arada gerçekleştiren bir yazılım programıdır. Ambalajlama, depolama, stok izleme ya da çekme gibi işlemler bu sistem sayesinde kesintisiz olarak takip edilebilir. İşletme envanterinde görünürlük sağlanmak istendiğinde ve tedarik zinciri operasyonları takip edileceği zaman sistemin sunduğu kolaylıklardan yararlanılır. Dağıtım merkezinden başlayıp mağaza rafına kadar olan süreçlerin takip edilmesi bu sistem sayesinde hızlı, güvenilir ve kolay bir biçimde gerçekleştirilebilir.

WMS (Ambar Yönetim Sistemi)

WMS (ambar yönetim sistemi) işletmelerin işlerini kolaylaştırmanın yanı sıra hızlandıran bir yazılım uygulamasıdır. İşletme envanterinde görünürlük sağlanmak istendiğinde ve tedarik zinciri sipariş yönetimi operasyonları yönetileceği zaman bu sistemler kullanılır.

Sistem kullanıldığında şirketlerin kaynak kullanımı ve malzeme akışları koordineli olarak kontrol edilebilir. İşgücünün yanı sıra alan kullanımı konusunda da kolaylık sunar. Sistem ekipman yatırımlarının üst seviyelere çıkarılabilmesi için de veri tedarik eder.

Bu sistemler özel olarak tasarlanırken şirketler açısından çok sayıda avantajı dolaşıma sokar. Küresel tedarik zincirleri ihtiyaçlarını karşılama noktasında etkin ve verimli sonuçlar sunan sistem kullanıcı dostu olarak tasarlanmıştır. Bu sebeple kullanımı kolaydır. Hızlı sonuç vermesi bakımından da kayda değer özelliklere sahiptir.

WMS

Yönetim ekonomileri günün değişen koşullarına uymak zorundadır. Bu ekonomilerde hantal sistemler terk edilmektedir. Uzun süreli karmaşık yapıdaki entegrasyonlardan da şirketlerin hızla uzaklaştığı görülmektedir. Yüksek oranda verimlilik elde edileceği zaman teknolojideki gelişmelerden yararlanılmak zorunda olunması çeşitli yazılım programlarının ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Bunlardan biri de WMS sistemleridir.

Bu yazılım programı kullanıcı dostudur. Kolay kuruluma sahip olmasının yanı sıra kullanımı kolay bir arayüz ile desteklenmektedir. Ambar yönetiminin en etkin ve verimli biçimde koordinasyonu konusunda bu sistem şirketler için sağladığı avantajlar bakımından oldukça önemlidir.

WMS Yazılım Sistemleri

WMS yazılım sistemleri ambar yönetimi sistemi olarak bilinen ve bir dizi faaliyeti gerçekleştirebilme becerisinde olan yazılım programlarıdır. Tedarik zincirinin önemli bir bileşeni olması nedeniyle bu sistemler günümüzde yaygın olarak kullanılır.

Şirketlerin depolarındaki stokların yanı sıra transit stoğunu da sistem aracılığı ile takip etmek kolaydır. Şirketlerin depo operasyonları günlük olarak kontrol ve takip edilmek zorundadır.

Ambar yönetimi sistemi sayesinde bu işlemler kısa sürede ve güvenilir biçimde gerçekleştirilir. WMS yazılım sistemleri mal ve malzemelerin dağıtım merkezine ulaşmasından itibaren kullanılabilir. Mal ve malzemeler dağıtım merkezine ulaştıktan sonra ve oradan ayrıldığı ana kadar yazılım sistemleri aracılığı ile denetlenebilir.

WMS (Ambar Yönetim Sistemi) Avantajları

Yazılım sistemleri insan faaliyetlerinin yapılmasını kolaylaştıran uygulamalar arasındadır. Depo yönetim sistemi yazılımları da insanların ticari faaliyetleri sırasında ortaya çıkan depolama ihtiyaçlarına çözüm üretir. Depo envanterine sahip her şirket için gerekli olan bu sistemler aynı zamanda şirket açısından çok sayıda avantajı da sunar. Şirket verimliliği, zaman ve para tasarrufu bu avantajlardan bazılarıdır.

 • Operasyonel verimlilik sunması bu yazılım sistemlerinin faydaları arasındadır.
 • Atık azaltımı ve azalan maliyetler sistem kullanıldığında şirket yararınadır.
 • WMS yazılımları sayesinde gerçek zamanlı envanter görünürlüğü elde edilir.
 • İşgücünün gelişmiş teknolojilerle yönetilmesi bu uygulama ile sağlanır.
 • Müşteri ve tedarikçi ilişkilerinde iyileştirme sağlar.

WMS Geliştirilmiş Operasyonel Verimlilik

WMS sistemleri kullanıldığında operasyonlar sorunsuz biçimde tamamlanabilir. İşlem hacminin artmasına yardımcı olan bu sistemler depo süreçlerinde otomatikleşme sağlar. Mal toplanması sırasında oluşabilecek hataları azaltırken sevkiyat sürecini hızlandırır. İhtiyaç duyulmayan işlemler sistem sayesinde ortadan kaldırılabilir.

WMS Azaltılan Atıklar ve Düşük Maliyetler

WMS sistemleri kullanıldığı takdirde atık azaltma imkanı elde edilir. Öncelikli olarak çekilmesi gerekli olan kalemler sistemin çalışmasına bağlı olarak kısa sürede tespit edilebilir.

Depo alanları en etkin ve verimli biçimde kullanılacağı zaman depo yönetim sistemine ihtiyaç duyulur. Bazı sistemlerin özellikleri arasında raf, ekipman ve paletlerin nasıl en yüksek verimlilikte kullanılabileceğini belirleme yeteneği bulunur. Bu sayede zamandan kazanmanın yanı sıra para tasarrufu da elde edilir.

WMS Gerçek Zamanlı Envanter Görünürlüğü Sunar

WMS sistemlerini kullanan şirketlerin envanter görünürlüğünü gerçek zamanlı olarak elde edebilmesi kolaylaşır. Sistem barkodlama yöntemi ya da sensörler kullanmak sureti ile depoya ve daha sonraki alana gönderilecek olan ürünlerin envanterini gerçek zamanlı olarak kullanıcısına sunar.

Geri çağırma ihtiyaçları karşısında tam zamanlı envanter stratejisinin doğru yönetilmesi şirketin avantajları arasında yer alır. Talep tahminlerinin doğru yapılabilmesi de sistemin özelliklerindendir.

WMS Gelişmiş İş Gücü Yönetimi

WMS sistemlerinin önemli avantajlarından biri de işgücü ihtiyaçlarını tahmin edebilmesidir. Sistem görev belirleme süreçlerinde doğru çalışana görev tayin edebilme yeteceğine sahiptir. Çalışan motivasyonunu olumlu yönde etkileyebilen sistem bu sayede çalışanların organize olmasına, rahat ve güvenli hizmet üretmesine olanak yaratır.

WMS Müşteri ve Tedarikçi İlişkilerini İyileştirir

WMS yazılım sistemlerini kullanan şirketlerin müşteri ilişkilerinin yanı sıra tedarikçi iletişimi de güçlenir. Müşteri memnuniyeti ve sadakati elde edileceği zaman sistemin avantajları öne çıkar. Marka itibarını güçlendirebilen WMS sistemleri hızlı teslimat, sipariş karşılama ve hataların en aza indirilmesi ile müşteri memnuniyetine hizmet eder. Tedarikçiler açısından da bekleme sürelerinde kısalma söz konusu olur.

WMS Ne Yapar, Net Tür Kazanımlar Sağlar? (Ambar Yönetim Sistemi)

WMS yani ambar yönetim sistemi sayesinde kalemler otomatik olarak alınabilir. Kalemler alınırken barkod taraması yapılması gerekli olur. Dijital satın alma faaliyetlerinde mutabakat sağlanması gerekli hale geldiğinde sistem avantaj sağlar.

Depolama işlemleri sırasında basılı etiketler aracılığıyla faturalama işlemi yapılır. WMS sistemleri bu ihtiyaçlar karşısında diğer yazılım programlarının kullanılmasını desteklerken sistem entegrasyonu konusunda da yardımcıdır.

 • Envanter yönetimi.
 • Sipariş çekme, siparişin ambalajlanması ve çekilmesi.
 • Sevkiyat süreci.
 • İşgücünün yönetilmesi.
 • Rıhtım ve saha yönetimi.
 • Depo metriklerinin kontrolü ve analizi.

WMS Türleri Nelerdir?

WMS yazılımları depo yönetim sistemleri olarak üç ana türe sahiptir. Bağımsız WMS sistemleri, bulut WMS sistemleri ve entegre ERP ve SCM tabanlı DYS bu grupta yer alır.

 • Bağımsız WMS Sistemi

Bağımsız WMS sistemi kendi donanımını kullanır. Şirket tesislerinde dağıtılan ve daha fazla özelleştirmeyi destekleyen bu sistemler organizasyon süreçlerini kendi veri ve yazılımları üzerinden yürütebilir. Sistem güncellemeleri, bakım maliyetleri açısından da organizasyon sorumluluğu devreye girdiğinden avantaj sağlar. Bu sistemi kullanan şirketler aynı zamanda sistemin de sahibi konumundadır.

 • Bulut WMS Sistemi

Bulut WMS sistemi ön maliyetler bakımından daha düşüktür. Şirketlerin büyümesine bağlı olarak ölçeklendirilebilir olmaları avantajları arasındadır. Değişen pazar şartlarına uyumu yüksektir ve esneklik sunar. Kolay entegre edilebilir olması, düzenli güncelleme yeteneği inovasyonun hızlanmasına katkı sunar.

Entegre ERP ve SCM Tabanlı DYS Sistemi

WMS sistemi ERP ve tedarik zinciri platformlarına entegre olabildiğinde modüler bir yapıya sahip olmalıdır. Bu sayede muhasebe ve benzer alanlarda çözüm önerileri geliştirebilir.

Sistem kullanıldığı takdirde uçtan uca şeffaflık sağlar. Depolama faaliyetleri ve lojistik süreçleri birlikte yürütülmesi gerektiğinde bu sistem tercih edilebilir. Hızlı operasyonel süreçler ve karşılama deneyimi bu sayede iyileştirilebilir.