RPA Nedir? – Robotik Süreç Otomasyonu

RPA Nedir?: Robotik süreç otomasyonu (RPA), yazılımlar ve dijital sistemlerle etkileşime giren birey davranışlarını bir bakıma taklit eden yazılım robotları geliştirmeyi, dağıtmayı ve yönetmeyi kolay ve pratik kılan yazılım standardıdır.

Süreç içinde tekrar edilerek gerçekleştirilen işleri yapmak için ayrılan zaman ve harcanan enerjinin geri dönüştürülmesi, zaman ve enerji kaybının minimize edilmesi amacıyla geliştirilen RPA; yaratıcılık ve sezgi gibi insani duyuların gerekmediği iş, işlem ve davranışları çok daha kısa sürede, oldukça başarılı bir şekilde icra edebilir.

Yazılım robotları da aynı bireyle gibi ekranda ne olduğunu anlamak, anlamlandırmak, doğru tuş vuruşlarını tamamlamak, sistemlerde gezinmek, farklı ve çeşitli tanımlanmış davranışları tekrar etmek, verileri tanımlamak ve çıkarmak gibi iş, işlem ve davranışları yerine getirebilir.

Yazılım robotlarının bu tür davranışları yapabilme kabiliyetinin yanı sıra bir diğer özelliği, bireyler gibi yorulmak, dinlenmek, bir kahve arası vermek gibi ihtiyaçlarının olmamasıdır. Bu sayede çok daha hızlı, tutarlı, kararlı ve verimli bir şekilde iş ve işlemleri yerine getirebilirler.

RPA, yapay zeka veya metaforik yazılım robotları üzerine kurgulanmış bir iş prosesi otomasyon teknolojisi türüdür. Kimi zaman yazılım robotları olarak da isimlendirilen RPA’nın robot yazılımı ile karıştırılmaması gerekir.

Konvansiyonel iş akış otomasyonunu sağlayan araçlara dikkat edildiğinde, bir yazılımcı, API’ler ya da web servisleri dili yardımıyla belirli bir görev veya davranışın sistemlerde yerine getirilmesini sağlamak amacıyla bir eylem listesi geliştirir.

RPA sistemlerinin çalışma prosedürü ise geleneksel iş akış otomasyonu araçlarından farklıdır. RPA, kullanıcının uygulamanın ön yüzlerinde yani GUI üzerinde görevi yapmasını izler ve eylem listesini buna göre geliştirir. Sonrasında bu görevleri direkt GUI alanında tekrar ederek otomasyonu sağlar. Geleneksel  otomasyon araçlarından ayrılan bu yönü sayesinde çok daha geniş ve kapsamlı bir kullanım alanına sahiptir.

RPA’ya Neden Başvurulmalıdır?

Robotik süreç otomasyonu, iş akış süreçleri, operasyonları ve neticeleri bakımından oldukça olumlu ve zamanla ivmeli bir etki gösterir. Ayrıca RPA, teslimat hızı, daha yüksek doğruluk, verim ve üretkenlik artışı, maliyet optimizasyonu gibi ölçülebilir finansal yararlar kazandırır. Bu bakımsan, söze konu metriklerde performans artışı elde etmeyi amaçlayan, özellikle finansal kuruluşlar için gerekli bir standarttır.

Müşteri memnuniyetini artırması gibi iş sonuçları bakımından iyileştirici ve optimize edici etkileri bulunan otomasyon, bireylerin sürekli ve sistemli bir şekilde yaptıkları çok daha kısa sürede, yüksek doğrulukla ve daha yüksek verimler yerine getirebilir. Neticede, çıktıların katma değerce artmasına ve çalışan bağlılığının azaltılarak konforlu bir çalışma ekosistemi oluşturulmasına zemin hazırlar.

Robotik Süreç Otomasyonu Nasıl Çalışır?

RPA, ilk olarak, belirli bir iş prosesinin içeriğini, ne olduğunu ve nasıl icra edildiğini kavramak adına programlanır. İş prosesinin evreleri ve bu süreçte gerçekleşecek veri girişleri tespit edilir. Sonrasında birtakım emir kümesi yahut kod yazılır. Robotik Süreç Otomasyonu sistemleri çoğu zaman bu aşamaları yapmak amacıyla daha öncesinde kayıt altına alınmış birey etkileşimlerini taklit eder.

Robotik Süreç otomasyonu (RPA) Avantajları Nelerdir?

Robotik süreç otomasyonu, ticari oluşumların iş akışlarını kolay kılarak çok daha esnek, kararlı, verimli ve duyarlı olmalarını sağlar. Öte yandan, sıradan iş ve görevleri yaparak bu iş ve görevlerin personel üzerinde yarattığı yükü ve aldığı zamanı ortadan kaldırır; personel memnuniyetini, konforunu ve üretkenliğini maksimize eder.

Dijital dönüşümü hızlandırmak amacıyla sıklıkla başvurulan robotik süreç otomasyonu ile elde edilebilecek pek çok kazanım mevcut. Bunlardan bazılarını ve RPA’nın en önemli avantajlarını sıralamak gerekirse;

 • Hızlandırılmış Dönüşüm

RPA, dijital dönüşümün en önemli bileşenleri arasında kabul edilmekte.

 • Maliyet Optimizasyonu

Gider kalemleri üzerinde süratle önemli iyileştirmeler sağlar.

 • Esneklik

Artan iş yüküne ve talebe kısa zamanda kusursuz bir biçimde yanıt verebilir.

 • Doğruluk

Bireysel hataları minimize eder.

 • Üretkenlik Artışı

Kullanıcılar, otomasyon kullanımı ile üretkenliğin maksimize edildiği konusunda hemfikir.

RPA Nerelerde Kullanılır?

Robotik süreç otomasyonunun kullanım alanı oldukça geniş bir yelpazeye karşılık gelir. Muhasebe, finans, insan kaynakları gibi alanlar bunlardan bazılarıdır. Herhangi bir sistem, ekran, uygulama üzerinden gerçekleştirilen eylemleri belirli bir prosedür çerçevesinde taklit edebilen bu otomasyonların başlıca kullanım alanları şunlardır:

 • Müşteri hizmetleri otomasyonu,
 • Sosyal medya pazarlaması,
 • Finans ve bankacılık sektöründe süreç otomasyonu,
 • Kredilendirme prosesleri,
 • Deprem sigortası da dahil olmak üzere sigortacılık işlemleri,
 • e – Ticaret mağazacılık operasyonları,
 • Optik karakter tanıma uygulamaları,
 • Veri kazıma işlemleri.