PLM Nedir? (Ürün Yaşam Döngüsü)

Ürün yaşam döngüsü yönetimi veya kısaca PLM, belirli bir ürünle ilişkili olarak proseslerin tamamının yönetilmesidir. Ürün yaşam döngüsü yönetiminde (product lifecycle management) ürünün kullanım süresindeki her evre takip edilerek yönetilir.

PLM Yazılım Çözümleri

Teknolojik bir çözüm olarak PLM yazılımı, organizasyonların yeni ürünler geliştirmesi ve geliştirdikleri ürünlerdi yüksek verim ve iş birliğine dayalı ve sürdürülebilir metotlarla pazara arz etmesine yardımcı olan Ürün Yaşam Döngüsü çözümüdür. Bu çözüm;

  • Belirli bir ürünün yaşam döngüsünün her evresine dair prosesleri entegre ederek ilk hedefleme ve tasarlama işleminden mühendisliğe, üretimden tedarik zinciri yönetimine değin oldukça geniş bir yelpazede, verilerin ürün değer zinciri boyunda pratik ve kolay bir şekilde takip edilmesine olanak tanır.

PLM, küreselleştirilmiş tedarik zincirleri genelinde bir ürün ve/veya hizmetin yaşam döngüsünün her evresinde, elde edilen bilgilerin ve süreçlerin tamamının efektif ve başarılı bir şekilde yönetilmesine olanak tanıyan yazılım tabanlı bir çözümdür. Yönetime kalemler, ürünler, ihtiyaçlar, parçalar, dokümanlar, mühendislik değişiklik emirleri ve kalite iş akışları da dahil olmak üzere pek çok süreç dahildir.

Tedarik zincirlerinin global bir hal alması ile işletmeler şirketler işletme modellerinde değişikliğe gitmekte. Söz gelimi, pek çok şirket geliştirdiği yeni ürün ve/veya hizmeti kullanıcı/müşteriye satabilmek amacıyla PaaS benzeri gömülü yazılım hizmetlerinden yararlanmakta. Fakat neticede bu şirketler, duyarlı ve uyarlanabilir olmalarına yardımcı olabilecek nitelikte ve bulut tabanlı işlev gösteren PLM yazılımına gereksinim duymaktalar.

Efektif ve başarılı bir şekilde kurgulanmış modern PLM yazılımı, iş dönüşümüne hızla bağlanabilme özelliği taşır. Zira söz konusu çözüm, bütünsel bir ürün geliştirme ve tedarik zinciri stratejisi için dijital temel ve kurumsal ürün kaydı sağlar.

Modern PLM Çözümünün Avantajları Nelerdir?

PLM çözümünün şirketlere yönelik alternatifsiz kazanımları ve avantajları, pek çok şirketin modern PLM çözümü yatırımının başlıca motivasyonudur. Modern bir PLM çözümünü işletmeler için değerli ve özel kılan başlıca avantajlar şunlardır:

  • Bilgi paylaşımında verim ve hız sağlar. Bilgi paylaşımındaki bu özellikleri sayesinde etkin bir iş birliği sunan PLM; gerçek zamanlı verilerin çift yönlü transferine imkan tanır ve geliştirmeden mühendisliğe, verimlilikten etkililiğe kadar birçok süreçte başarılı sonuçlar elde edilmesine yardımcı olur.
  • Mühendislik sürümü prosesinde karşılaşılan önemli hataların tespit edilerek giderilmesine olanak tanıması ise bir diğer önemli avantajıdır. Zira erkenden tespit edilen ürün problemlerinin giderilmesi, geç tanımlanan ürün sorunlarının düzeltilmesi için ayrılması gereken zaman, enerji ve maliyete göre çok daha caziptir. Bu nedenle, PLM’nin maliyet optimizasyonuna yardımcı olduğu açıktır. Ayrıca üretim atıklarının azaltılmasına ilişkin çevresel fayda sağlar.
  • Pazara giriş süresinde önemli ölçüde iyileştirme yapar. Zira ürün yaşam döngüsünün her evresinde güncel bilgilere sahip tek bir kaynak sunarak proje yöneticilerine, örtüşen zaman çizelgelerini takip ve kontrol etme ve ürünleri pazara daha hızlı arz etme imkanı tanır.
  • Modern PLM çözümünün organizasyonlara yönelik bir başka önemli avantajı ise gelişmiş proje teslimatıdır. Gelişmiş iş akışı yönetimini destekleyen PLM sistemi, belirli bir ekibin ürün maliyetlerinin net bir şekilde hesaplanmasına ve yeni tasarımların üretime aktarımının daha efektif bir deneyimle yönetilmesini mümkün kılar.
  • PLM sayesinde daha kaliteli tasarımlar oluşturulabilir. Çünkü PLM, daha nitelikli tasarımlar için tasarımcıların ve mühendislerin ihtiyaç duyacağı öngörü düzeyini artırır. Dahili ve harici pek çok kaynaktan veri elde eden entegre makine öğrenimine sahip modern bir PLM çözümü, müşteri geri bildirimlerini ve performansa ilişkin verileri yeni özellik önerilerine dönüştürüp bu şekilde sunabilir.

Oracle Bulut ERP Çözümleri ile Daha Başarılı PLM Deneyimi

Ürün Yaşam Döngüsü Yönetimi (PLM) yazılımı, yeni ürünler tasarlanması ve kullanıma arz edilmesi sürecinde ilgili işletmeye hız ve çeviklik kazandırmalıdır. Fakat mevcutta kullanılan PLM eğer bu özellikleri haiz değilse ve işletmenin ihtiyaçlarına yanıt vermekte yetersiz kalıyorsa daha modern çözümlere yönelmek, özellikle işletme geleceği bakımından en sağlıklı yaklaşım olacaktır.

İlk etapta, büyük boyutlu CAD dosyalarının transferi ve dokümanların yönetimi için geliştirilen PLM yazılımı, zaman içinde farklı özelliklere ve işlevlere sahip olmuş ve bugünün işletmeleri için olmazsa olmaz bir unsur kimliğini kazanmıştır.

Faaliyet gösterilen sektörde rekabeti sürdürmeye daha “rekabetçi” bir şekilde devam etmek, ürün portföyünün ve yeni ürün tanıtım proseslerinin stratejik sürdürülebilirlik ve büyüme hedefleri ile uyum olmasıyla mümkündür. Fakat pek çok işletme, elektronik tablolar gibi faydadan çok zarar getiren eski tip sistemleri kullanmakta. Ne yazık ki bu tür sistemler dinamik iş zorluklarını destekleme kapasitesine sahip değil.

Bulut tabanlı bir PLM 4.0 çözümü olarak sunulan Oracle Bulut PLM’si, yazılım hizmeti (SaaS) modeli üzerinde oluşturulmuş olup daima en yeni özellikler ve işlevler sunar. Güncelliğini her zaman için koruyabilme özelliğine saip bu çözüm, en son yeniliklerden sürekli olarak faydalanılabilmesi adına periyodik aralıklarla güncellemeler sunar.

Gerçek bir dijital iş parçası sunan Oracle Bulut PLM’si, iş dönüşümlerinin kusursuz desteklenebilmesi için tasarım, planlama, üretim ve hizmet proseslerinin maksimum uyuma sahip olmasını sağlar.