İş Gücü Yönetimi (WFM) Nedir?

İş gücü yönetimi (WFM), belirli bir organizasyonda faaliyet gösteren bireylerin iş gücünü optimize etmektir. İş gücü yönetiminin temel amacı, iş gücünün maksimize edilerek verim, üretkenlik ve performans artışı sağlanması; iş gücünü olumsuz etkileyen faktörlerin giderilmesidir.

Başarılı bir iş gücü yönetimi için çeşitli yol, yöntem, çözüm ve standartlardan yararlanılır. İş gücü yönetimi (WFM) çözümü, iş gücü yönetiminde başarılı sonuçlar alınabilmesi adına başvurulan kaynaklar arasında yer alır. Söze konu çözüm;

 • Organizasyon çalışanlarının zaman yönetimi süreçlerinin iyileştirilmesi ve otomatikleştirilmesi,
 • İş gücünün verimli bir çerçevede düzenlenmesi,
 • Çalışan ve yönetici self servisi sunması,
 • Personel güvenliğinin tesis edilmesi,

Organizasyonlar her zaman için üretken ve uygun maliyetli bir iş gücünü gayeler. Efektif bir iş gücü yönetimi ise yalnızca bu amaca hizmet etmekle kalmaz; aynı zamanda bunun sürdürülebilir bir hal kazanmasına da yardımcı olur ki bu açıdan son derece değerlidir. İş gücü yönetimi (WFM) çözümü;

 • Üretken ve uygun maliyetli bir iş gücü standardı oluşturulabilmesi ve bunun sürdürülebilir bir çerçevede seyretmesi adına gerek duyulan aktivitelerin tamamını içerir.
 • Doğru iş gücü karışımının ideal zamanda ve optimum maliyetle kullanılabilir olmasını sağlamak amacıyla efektif bir biçimde projelere personel sağlamaya ilişkin görevleri barındırır.
 • Geçici ve saatlik çalışanlar da dahil olmak üzere personel için süre takibini otomatikleştirir ve bölgesel iş kanunları ve raporlama koşullarını gözeterek izin ve devamsızlık süreçlerini de yönetir.

İş Gücü Yönetim Çözümü Ne Sunar?

Efektif bir iş gücü yönetimi (WFM) çözümü, personel planlamasından izin yönetimine ve iş gücü takibine kadar geniş bir yelpazede optimizasyon imkanı sunar. Ayrıca iş ve personel sağlığı ve güvenliğine ilişkin özelleştirilebilir bileşenlere de sahiptir. Şimdi, iş gücü yönetimi çözümünün başlıca işlevlerine mercek tutalım:

 • Zaman Yönetim Bileşeni

Personelin zamanı, bir organizasyonun en değerli ve ikame edilemez kaynağıdır. İş gücü yönetiminin bir bileşeni olan zaman yönetimi ise organizasyona çalışanlar hakkında ayrıntılı bilgiler ve kontrol imkanı tanır. Ayrıca, faaliyet gösterilen bölgedeki hakim iş yasalarına ve sendika sözleşmelerine uyumluluğun da sağlanmasına yardımcı olur.

 • İzin Yönetim Bileşeni

İzin yönetim bileşeni, personellerin izinlerinin pratik bir şekilde takip ve kontrol edilebilmesine olanak tanır. Bu bileşen, devamsızlığa bağlı olarak artış gösteren düşük verimlilik, maliyet ve risk faktörlerinde iyileşme sağlar.

 • İş Gücü Sağlığı ve Güvenliği Bileşeni

İş gücü sağlığının maksimize edilmesi ve güvenlik standardının yükseltilmesi bakımından oldukça yararlı bir bileşendir. Bileşenin sunduğu raporlama, kritik bilgileri sunma ve keşif özellikleri sayesinde iş gücü süreci basitleştirilerek otomatikleştirilir.

İş Gücü Yönetimi (WFM) Avantajları Nelerdir?

İş gücü yönetiminde klasik yöntemlerden yararlanmak, zaman takibi ve izin yönetimi başta olmak üzere çeşitli takip ve yönetim alanlarında ciddi sorunlar yaşanmasına neden olur. Bu nedenle, faaliyet gösterilen sektör ve icra edilen işin özellikleri dikkate alınarak, beklentilere kusursuz yanıtlar verebilecek nitelikte iş gücü yönetimi çözümlerinden faydalanmak daha sağlıklı sonuçlar verir. Şimdi, bu tür bir yazılım kullanarak elde edilebilecek başlıca kazanımlara mercek tutalım:

 • İş gücü yönetimi (WFM) devamlılığın takibini kolay kılar ve otomatikleştirir. Bilgilerin ve verilerin doğruluğunu artırır ve bordro temelli hataları giderir. Efektif bir iş gücü yönetim çözümü, birçok çalışanın içinde bulunduğu personele ilişkin çalışılan saatlerin ve izinlerin doğru bir biçimde raporlanmasını sağlar.
 • Manuel takip edilen ve yürütülen iş prosesleri azaltılır.
 • Personelin çalıştığı saat sayısı başta olmak üzere sunduğu pek çok veri sayesinde genel iş gücü verimliliğinin artırılmasına yardımcı olur.
 • İş gücü çerçevesinde iş yeri ve personel güvenliği ve mevzuat uyumluluğu bakımından katkı sağlar. Sağlık ve güvenlik anlaşmalarını modernize etmek ve otomatikleştirmek adına doğru ve kritik bilgiler sunar.
 • İş gücü verimini artırır ve bu sayede iş gücü yönetim maliyetinde optimizasyon sağlar. İdareye ve yönetime ilişkin görevlere ayrılan bütçenin ve en önemlisi sürenin minimize edilmesine yardımcı olur.
 • Personelin daha dinamik ve üretken bir iş – yaşam dengesi kurmasını kolaylaştırır.
 • İş gücü yönetim sisteminin sunduğu bilgi ve veriler yardımıyla geleceğe yönelik daha isabetli kararlar alınabilir.
 • Organizasyonların ve personelin kolaylıkla ulaşabileceği, her yerden erişim sağlayabileceği bu yazılım, pratik bir kullanım deneyimi sunar.
 • Otomatik zaman ve devamlılık özelliklerine sahip olan iş gücü yönetim sistemler, manuel aksiyonlardan kaynaklanan insani hataları minimuma indirger. Geleneksel zaman raporlama araçları yardımıyla yapılan hatalı veri girişlerini giderir.

İş Gücü Yönetim Çözümünün Başlıca İşlevleri Nelerdir?

Şirketlerin başta iş gücü olmak üzere süreçlerini manuel takip etmesi ve yönetmesi, zaman ve üretkenlik bakımından arzu edilen sonuçlara ulaşılmasını güç kılar. Fakat iş gücü yönetim sistemi kullanılması manuel süreçlerin azalmasına ve gerek zaman gerekse diğer süreçlerde daha verimli yönetim sağlanmasına olanak tanır.

Çalışılan toplam saat sayısı, çalışanların müsaitlik durumu ve güvenlik olaylarına ilişkin elde edilen net ve doğru bilgiler sayesinde genel iş gücü verimliliğini artırmaya yönelik başarılı aksiyonlar alınabilir. Bunun yanı sıra yönetim ekibi, personel gereksinimlerinin karşılanması ve ihtiyaçların değişmesi noktasında daha hızlı tepki verebilir.

İş gücü verimliliğindeki artış, İnsan Kaynakları yönetim maliyetlerinin azalmasını sağlar. Bu sayede, yönetime ilişkin görevler için ayrılan toplam sürenin optimize edilmesini mümkün kılar. Sonuçta, personel gideri azaltılarak gider kalemlerinde kazanım elde edilir.