Veri Tabanı Sağlık Taraması

 • experteam-veri-tabani-saglik-taramasi-1

   

 • Experteam Sağlık Taraması Ürünü

  Experteam Sağlık Taraması ürünü ile Oracle veri tabanlarının halihazırdaki durumları incelenerek daha performanslı, güvenli ve kararlı çalışmaları için neler yapılması gerektiği raporlanıyor. Bu raporlama, sistemde herhangi bir değişiklik yapmıyor ve sisteme ek yük getirmiyor. Experteam Sağlık Taraması ürünü,işletmelerin ihtiyaçları doğrultusunda konumlandırılan Oracle veritabanının gelişen teknoloji, donanım ihtiyaçları, artan kullanıcı sayısı ve üzerinde çalışan uygulamaların artışına göre zaman içerisinde kaybettiği performansını geri kazandırmayı hedefliyor. Bu hedefi gerçekleştirmek, Experteam’in hizmet kalitesinin, sağladığı güvenin ve değerin bir parçası.

  Sağlık Taraması Neden Gerekli?

  Zaman içerisinde çeşitli sebeplerden dolayı tüm veri tabanlarında performans düşüşleri, hatalar ve beklenmeyen problemler yaşanabiliyor. Bu nedenlerden bazıları; sistemlerin bakımsız olması, güncel yama yönetimi yapılmaması, kullanıcı sayılarındaki artış, sistemin doğru yönetilmemesi, veri tabanına haddinden fazla uygulama yerleştrilmesi ve veri tabanının bu artışa göre ayarlanmamış olması vb şeklinde sıralanabilir. Veri tabanı bu duruma geldiğinde işletmenin faaliyetlerini sağlıklı bir şekilde yürütebilmesi mümkün olmamaktadır. Günümüz dünyasında artık tüm verilerin bilgisayar ortamında ve buna bağlı veri tabanlarında tutuluyor olması, bu veri tabanlarının 7/24 ve stabil çalışması gerekliliğini doğurmaktadır. Stabil çalışmayan bir veri tabanı işletmeye ciddi kayıplar yaşatma riskini taşıyor. Veri tabanına bağlı uygulamalar kullanan kullanıcı ve yöneticilerde verimlilik düşüşü gibi risklerin yanı sıra bu risklerin oluşturacağı maddi boyutlara da varabilen zararlar yaşanabiliyor. Bu sebeple periyodik olarak yapılacak veri tabanı sağlık tarama çalışmaları, sistemlerin objektif bir şekilde durumlarının ortaya konması ile problemlerin büyümeden önce saptanması ve giderilmesi adına büyük önem taşıyor.

 • Sağlık Taramasının etkili olabilmesi için neler yapılmalı?

  Tek başına sağlık taraması yapmak maalesef yeterli olmayabilir. Sağlık taraması raporundan çıkan sonuçların objektif bir gözle değerlendirilerek gerekli aksiyonların alınabilmesi için ilgili planlamaların hazırlanması da en az sağlık taraması yapılması kadar önem taşıyor. Bu planlamaların sonucunda çıkan aksiyonların doğru bir şekilde teoriye dökülmesi, ardından test edilerek pratiğe geçirilmesi ve canlı ortamlara güvenilir bir şekilde, profesyoneller tarafından adapte edilmesi büyük önem taşıyor.

  Experteam Sağlık Taraması ürününün faydaları:

  • Experteam Sağlık taraması ürününün topladığı veriler teknik verilerdir ve kurum ile ilgili herhangi bir veri toplanmaz.
  • Toplanan teknik veriler sonucunda çıkan raporun rahatça okunabilir olması için teknik detayların açıklamaları verilir.
  • Rapor dahilindeki teknik detaylara ek olarak yönetimsel özet sunulur.
  • Rapor verileri grafiklerle desteklenir ve kolayca anlaşılabilir niteliktedir.
  • Raporda veritabanı teknik verilerine ek olarak ilgili veritabanının, üzerinde çalıştığı sunucu ile etkileşimini belirtmek için sunucu performans değerleri ve teknik verileri de belirtilir.
  • Veri tabanı performans değerleri ile beraber sistemi yoran sql sorgularının tespiti gerçekleştirilir.
  • Rapor dahilinde Oracle support uyumluluğu, veri tabanının Storage I/O etkileşimi, veri tabanı fragmantasyonu gibi gelişmiş çıktılar da paylaşılır.
  • Experteam Sağlık Taraması ürünü ile varolan veri tabanı altyapısı incelenerek, geleceğe dönük teknik yatırımların daha doğru yapılması sağlanır.
  • Yapılan analiz sonucu aksiyonların alınması, veri tabanının daha güvenli, uzun ömürlü ve kararlı çalışmasını sağlar.
 • Neden Experteam?

  Experteam, tecrübeli, uzman, iletişime açık, geleceğe dönük, genç ve dinamik kadrosu ile en güvenilir iş ortağınızdır. Bu anlamda yapılan sağlık taraması sonuçlarının aksiyona dökülmesinde Experteam’in güvenilir, uzman ve tecrübeli danışman kadrosu her zaman yanınızda olacaktır. Experteam, rapor sonrasında alınacak aksiyonların belirlenmesinde, teknik alt yapının uzun ömürlü olabilmesi için çıkarılacak yol haritasında ve teorinin pratiğe dökülmesinde size yardımcı olacak en güvenilir ortağınız olarak yerini almaya hazırdır.