Altyapı Yönetimi

Experteam Altyapı Yönetimi, Kurumunuzda kullanmakta olduğunuz BT altyapılarının      ( Veritabanı, güvenlik yazılımları, felaket merkezi, veri ambarı, vd…) eksiksiz ve en iyi kalitede yönetmek üzere geliştirilmiş ITIL metodolojisi kullanılarak , süreç ve ihtiyaçlarına göre içeriği Experteam’ in 15 yılı aşkın deneyimi esas alınarak düzenlenmiş, güvenlik açısından ISO 27001 standartlarında gerçekleştirilen ve BT altyapı ürünlerini kullanan müşterilerimizin tüm çözüm ihtiyaçlarını karşılayan, Experteam Yönetilen Hizmetler tarafından sunulan ve belli araçlara özel geliştirilmiş ürün ve hizmetler bütünüdür.

Experteam Yönetilen Hizmetler kapsamında şu anda aktif olarak; 84 farklı müşteride; 7/24 esasında, yılda 365 gün aşağıdaki sistemler yönetiliyor ve destek veriliyor.

 • 317+

  Yönetilen Veri Tabanı

 • 194+

  Yönetilen Sunucu

 • 38+

  Yönetilen İş Uygulamaları

 • 17459+

  Yıllık Karşılanan Çağrı

 • 91583+

  Yıllık Proaktif İzleme Olayı

Experteam Altyapı Yönetimi ile elde edeceğiniz katma değerler;

 • 20

  Düşük maliyet : Minimum sahip olma, sıfır yatırım maliyeti

 • 100

  Proaktif yaklaşım : Sorun oluşmadan çözülmesi ve oluşabilecek sorunlara karşı tedbir alınması

 • 100

  Esneklik : İhtiyaçlar doğrultusunda sadece gerekli hizmetlerin alınması

 • 100

  Uzman danışmanlık : Experteam’in 15 yılı aşkın deneyim ve uzmanlığından faydalanma

 • 100

  Sürekli ve kesintisiz destek : Yılda 365 gün 7/24 destek

 • 100

  Ücretsiz danışmanlık : Süreç ve teknoloji konularında bilgi aktarımının yapılması

Experteam Altyapı Yönetimi’nde yer alan ve birbiriyle bütünleşik olarak çalışan süreçler;

Konfigürasyon Yönetimi

Konfigürasyon Yönetimi, diğer tüm servis yönetim süreçlerinin ayrılmaz bir parçası olarak yer alıyor. Oracle ile ilgili tüm varlıkların (donanım, yazılım, ağ ürünleri, entegre sistemler vb.) tanımlanması, ayrıntılarının tutulması, tarihçesinin izlenmesi ve raporlanmasından sorumlu.

Değişiklik Yönetimi

Değişiklik Yönetimi sayesinde, standartlaşmış metotlar ve prosedürler kullanılarak sistem üzerinde yapılan tüm değişim işlemlerinin etkinliği artıyor ve değişim nedenli vakaların işe olan negatif etkisi azalıyor ya da ortadan kaldırılıyor.

Tüm değişiklik talepleri Değişiklik Talep Formu (CRF) ile yapılıyor ve ilgili iş akışına uygun olarak onaylandıktan sonra yetkili sistem yöneticisi tarafından sisteme alınıyor. Tüm değişiklikler kayıt altında saklanıyor. Test sistem üzerinde gerçekleştirilmemiş ve onayı alınmamış hiçbir değişiklik, canlı sistem üzerinde uygulanmıyor.

Canlı sistem üzerinde sadece yetkili sistem yöneticilerinin erişim yetkisi bulunuyor.

Ortam Yönetimi

Kapsam dahilinde kurum ile mutabık kalınan Oracle ürünlerinin (Oracle Veri Tabanı, Oracle E-İş Uygulamaları, Oracle Uygulama Sunucusu, Oracle Enterprise Linux, Oracle Business Intelligence, vb.) yönetimi Experteam tarafından gerçekleştiriliyor.

Bu anlamda kapsam dahilindeki tüm Oracle ürünleri için aşağıdaki işlemler düzenli olarak yerine getirilebiliyor.

 • Yedekleme politikasının belirlenmesi, yedekleme yapısının kurulması veyedekleme altyapısına dair önerilerin sunulması
 • Konfigürasyonunun belirlenmesi ve onay doğrultusunda gerekli parametre değişikliklerinin gerçekleştirilmesi ve tune edilmesi
 • Log ve trace dosyalarının izlenmesi ve gerekli aksiyonların alınması
 • Büyümenin düzenli kontrollerle takibi ve gerekli noktalarda onay doğrultusunda gerekli düzenlemelerin yapılması
 • İhtiyaç duyulan yama ve/veya yama kümelerinin uygulamalarının planlanması ve gerçekleştirilmesi.
 • Ürünlerin sağlıklı çalıştığına dair düzenli kontrollerin yapılması
 • Yedekleme / yedekleme günlüklerinin rutin kontrol edilerek proaktif yönetimin gerçekleştirilmesi
 • Kritik durumlarda yedekten dönme ve geri alma işlemlerinin gerçekleştirilmesi
 • Performansı olumsuz etkileyebilecek potansiyel problemlerin tespiti, raporlanması ve onay doğrultusunda gerekli iyileştirme çalışmalarının yapılması
 • Kurulacak teknik altyapı ve erken uyarı sistemi ile oluşması engellenebilecek hatalara müdahale edilmesi
 • Oracle Support’a açılmış olan service requeler için ihtiyaç duyulan kapsamdaki sistem yönetim/dba desteğinin verilmesi.

Bakım Yönetimi

Bakım Yönetimi ile belli dönemlerde gerek yapılan proaktif izleme sonucu elde edilen bulgular doğrultusunda gerekli düzenlemeler, gerekse sistemin rutinine bağlı olarak performans ve kapasite artırıcı alınacak tedbirlerin uygulanması için işlemler gerçekleştiriliyor.

Servis Masası

Kullanıcıların tekil temas noktası olan ve Experteam Yönetilen Hizmetler’de görevli kişilerden oluşan Servis Masası,. olayları izleyerek ve müdahale ederek, hizmetin en üst seviyede verilmesini sağlıyor. Olayların her aşamasını kayıt altına alıyor ve gruplar ve/veya kişiler arası yapılan atamaları kontrol ve takip ediyor. Kullanıcılardan gelen şikayetleri dinleyerek gerekli birimlere bildirimde bulunuyor.