Experteam ve Oracle Çözümleri ile Enerji Dağıtımında Dijital Dönüşüm

Enerji dağıtım endüstrisi, geleneksel olmayan kaynaklardan gelen artan rekabet nedeniyle pazar bozulması ile karşı karşıya kalır ve mevcut gelirini korumak için daha müşteri odaklı hale gelir.

  • Dijitalleşme fırsat yaratır. Ancak uygulamalar, cihazlar ve sensörler tarafından üretilen çok büyük hacimlerdeki verilerin pazarı kavramak ve yeni gelir akışlarını ortaya çıkarmak için anlaşılması gerekir.
  • Artan müşteri beklentileri, aşırı hava koşullarındaki artış, eskiyen altyapı, yenilenebilir enerji kaynakları, elektrikli araçlar ve batarya depolama ihtiyaçları ile birleştiğinde, kuruluşların müşterileriyle sık olmayan işlemleri tüketim, koruma ve enerji dağıtım (elektrik, su ve gaz) hizmetlerinin arz-talep üzerinde kontrol konusunda sürekli diyaloğa çevirmesini gerektirir.

İnovasyon, yeni nesil enerji dağıtım işine doğru attığımız her adımı besliyor. Derin endüstri uzmanlığını ve uçtan-uca çözümleri, piyasadaki en güçlü müşteri etkileşimi platformuyla birleştirdik – tümü akıllı bir hizmet ağı, daha derin veri analizi ve daha esnek hizmetlerle destekleniyor. Tüm ürünlerimiz ve hizmetlerimiz, gelecek enerji dağıtım ekosistemine geçişinizi tamamen sorunsuz hale getirmek için akıllı seçeneklerdir.

Geleneksel olmayan kaynaklardan gelen rekabet, hem özel hem de kamu enerji dağıtım şirketlerini etkiler ve birçoğunun uçtan uca çözüm yoluyla farklılaşmasına yol açar. Günümüzün enerji müşterisi artık elektrik, gaz ve su sağlayıcılarıyla “süregiden iş” durumundan memnun değil. Tüketim ve maliyetleri azaltabilmeleri ve daha fazla kontrol ve görünürlük elde edebilmek için enerji sağlayıcıları ile akıllı ve kullanışlı diyaloglar istiyor. Günümüz pazar dinamiğinde gelişmek için enerji dağıtım şirketleri; müşteriyi kuruluşlarının merkezine yerleştirerek, sayaç verisi ardındaki değerden faydalanarak ve sık sık müşteri görüşmeleri yoluyla müşteri edinme, ürün ve hizmeti genişletme, operasyonel tasarruf ve her temas noktasında değeri satarak gelirlerini artırmak için iş modellerini uyarlamalıdır.

Enerji Dağıtımı, Dijital Çağa Hazır Bir Tedarik Zincirine İhtiyaç Duyar

Enerji Dağıtımında Farklı ”Dijitalleşme” Düzeyleri Vardır

Enerji Dağıtım Paradoksu; İkili İnovasyon
Enerji dağıtımının karşılaştığı zorluk, inovasyon için gerekli çevikliği oluştururken aynı zamanda güvenilirliği nasıl korunacağıdır.

İkili Dönüşüm
Enerji dağıtım şirketleri bu zorluğun üstesinden gelmek için, hem temel işi optimize etme yollarına yatırım yapan hem de endüstri değişikliğini yansıtan yeni iş modellerine uyum sağlayabilen iki yoldan ikili inovasyonu takip eder.

Enerji Dağıtımında İnovasyon Planı


Oracle, Enerji Şirketlerinin İnovasyon Yapmasını Sağlar
• Buluta dönüşüm yolculuğunuzu tamamlamanın birçok yolunu sunar
• Enerji dağıtımında kurumsal ve operasyon çözümleri için tek çözüm sağlayıcı
• Veri ve süreç yönetimi için tek platform
• Sağlam iş ortağı ekosistemi
• Enerji dağıtımı endüstrisinde derin bilgi ve uzmanlık

Enerji Dağıtım Şirketlerine Değer Katmanın Üç Yolu

Yaratılan Değer