e-Arşiv

e-Arşiv Nedir?

e-Fatura kapsamı dışında kalan vergi mükelleflerine ve nihai tüketiciye kesilen faturaların elektronik ortama taşınmasıdır.

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 19 Ekim 2019 tarihinde yayımlanan tebliğ kapsamında;

Mükellefler e-Arşiv sistemini kullanmak için doğrudan GİB entegrasyonu ya da Özel Entegratör sistemlerini tercih edebilir.

e-Arşiv fatura gönderimi GİB üzerinden değil direkt elektronik yollar (mail , sms) ile yapılır. Bu nedenle format zorunluluğu yoktur. GİB’e günlük raporlama yapılmaktadır.

e-Arşiv Kullanım Avantajları ;

Experteam e-Arşiv