e-Defter

Gelişen teknolojilerin hızla iş yaşamına entegre olduğu günümüzde, yasal olarak tutulması zorunlu olan Kebir ve Yevmiye defterlerinin halen kağıt ortamlarda basılması...

e-Fatura

e-Fatura Uygulaması, tanımlanan standartlara uygun e-Faturaların, tarafları arasında güvenli ve sağlıklı bir biçimde dolaşımını sağlamak amacı ile oluşturulan uygulamaların genel adıdır.

e-İrsaliye

e-İrsaliye, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu (VUK) gereği irsaliyede bulunması gereken bilgileri içeren, veri biçimi ve standardı Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından düzenlenen, satıcı...

e-Arşiv

e-Fatura kapsamı dışında kalan vergi mükelleflerine ve nihai tüketiciye kesilen faturaların elektronik ortama taşınmasıdır. Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 19 Ekim 2019 tarihinde...

Back to Top