• gallery

Capital Energy & Business: Lider Çözüm Ortağı Olacağız

EXPERTEAM, BUGÜNE KADAR ÖZELLİKLE FİNANS, TELEKOM, PERAKENDE VE ENERJİ SEKTÖRLERİNDE ÖNEMLİ PROJELERE İMZA ATTI. 2015 YILININ STRATEJİK OLARAK KENDİLERİ İÇİN ÇOK ÖNEMLİ BİR YIL OLDUĞUNU SÖYLEYEN EXPERTEAM YÖNETİCİ ORTAĞI ALP PEKİN, ŞİRKETLERİN TÜM BİLGİ SİSTEMLERİNE DESTEK VERDİKLERİNİ İFADE EDİYOR. PEKİN, ENERJİ SEKTÖRÜNDE AKARYAKIT DAĞITIMI KONUSUNDAKİ UZMANLIKLARINI TÜM SEKTÖRE YAYGINLAŞTIRMAYI HEDEFLEDİKLERİNİ SÖYLÜYOR VE “BEŞ YIL İÇİNDE ÜRÜN VE ÇÖZÜM SAYIMIZI ŞİRKETLERİN İHTİYAÇLARI DOĞRULTUSUNDA ARTIRACAĞIZ. BÖYLECE ŞİRKETLERE YÖNETİLEN HİZMETLER MANTIĞI İLE ÇÖZÜM SUNAN, GÜVENİLİR VE LİDER ÇÖZÜM ORTAĞI OLACAĞIZ” DİYOR.

Experteam, bugüne kadar özellikle finans, telekom, perakende ve enerji sektörlerinde önemli projelere imza attı. 2015 yılında 350 kişiye ulaşan kadrolarıyla iddialı olduklarını belirten Experteam Yönetici Ortağı Alp Pekin, artık şirketlerin tüm bilgi sistemlerine destek verdiklerini ifade ediyor. Pekin, enerji sektöründe akaryakıt dağıtım konusundaki uzmanlıklarını tüm sektöre yaygınlaştırmayı hedeflediklerini söylüyor ve “Beş yıl içinde ürün ve çözüm sayımızı şirketlerin ihtiyaçları doğrultusunda artıracağız. Böylece şirketlere yönetilen hizmetler mantığı ile çözüm sunan, güvenilir bir çözüm ortağı olacağız” diyor.

Pekin, 2015’in kendileri açısından stratejik önemi olan bir yıl olduğunun da altını çiziyor. Enerji sektöründeki şirketlerin BT gereksinimlerini karşılamak için çok ciddi miktarda yatırım yapacaklarını açıklayan Pekin, “Enerji sektörüne özel olarak fiyatlandırma, faturalama, ölçüm sistemleri ve CRM uygulamaları konusunda çözümler sunmaktayız. Enerji şirketlerinin uzun vadede lider çözüm ortağı olmayı hedefliyoruz” diyor.

Experteam Yönetici Ortağı Alp Pekin’in sorularımıza verdiği diğer yanıtlar şöyle: Experteam enerji sektörüne yönelik ne gibi çözümler sunuyor?

Yaklaşık 15 yıldır teknoloji konusunda hizmet veriyoruz. Bugüne kadar özellikle finans, telekom, perakende ve enerji sektörlerinde önemli projelere imza attık. 2015 yılında kadromuz 350 kişiye ulaştı. Edindiğimiz tecrübeyle şirketlerin tüm bilgi sistemlerine destek veriyoruz. Experteam Yönetilen Hizmetler (EYH), Experteam Test Merkezi (ETM), Experteam Geliştirme Merkezi (EGM), danışmanlık birimi, grup şirketlerimizden Cloudteam ve Origo ile pek çok çözüm sunuyoruz. Bu çözümler arasında insan kaynakları ile veritabanı, işletim sistemi yönetimi, 7/24 destek hizmetleri, ERP yazılımı uygulamaları, özel yazılım ihtiyaçları, bulut bilişim hizmetleri ve CRM’den bilgi sistemleri konusunda uzmanlaşmış İK desteği de yer alıyor. Enerji sektöründe özellikle akaryakıt dağıtım konusundaki uzmanlığımızı tüm sektöre yaygınlaştırmayı hedefliyoruz.

2015 ajandanızın en önemli maddeleri neler?

2015 bizim için stratejik önemi olan bir yıl. Bu yıl hedeflediğimiz sektörlerde önemli ilerlemeler kaydetmek istiyoruz. Öncelikli hedeflerimizden biri de enerji sektörü. Yeni özelleşen elektrik dağıtım ve perakende alanlarında şirketlerin dünya standardına gelmek için BT çözümlerine çok ihtiyacı var. Bu doğrultuda enerji şirketlerinin tüm BT gereksinimlerini karşılayacak çözüm kümesini oluşturmak için kayda değer bir yatırım öngördük. Özel bir ekip oluşturduk. Bu ekiple birlikte 2015 yılında enerji sektöründe adından övgüyle söz edilen hizmet şirketi olmak şu anda en önemli
gündem maddemiz.

Enerji sektörünün geleceği ve sunacağı fırsatlar konusunda neler düşünüyorsunuz?

Jeopolitik konumumuz ve ülkemizin artan büyümesiyle enerji sektörünün önemi katlanarak artıyor. Son yıllarda sektördeki serbestleşmeyle birlikte rekabet arttı, ürünler çeşitlendi ve sektör hızlı bir büyüme trendine girdi. Bu rekabet sektörün bilgi sistemlerine olan ihtiyacını artırdı. Bu ihtiyaçların örneklerini önce akaryakıt üretim ve dağıtımındaki serbestleşme ile yaşadık. Şu anda da elektrik piyasasındaki özelleştirmelerle devam ettiğini görüyoruz. Sektördeki şirketler fark yaratabilmek için bilgi sistemlerine ciddi yatırım yapıyor. Böylece rakiplerine üstünlük sağlayacak altyapılara sahip olmayı hedefliyorlar. Bu ihtiyacın önemli bir fırsat olduğunu düşünüyoruz ve en iyi şekilde enerji sektörüne hizmet vermek istiyoruz.

Enerji sektörüne hangi alanlarda hizmet ve ürün tedarik ediyorsunuz?

Hedefimiz enerji sektöründeki şirketlerin sağlam bir çözüm ortağı olmak, bunu biraz detaylandıracak olursak şu anda sektörde yoğun bir rekabet ve uyum süreci var. Bizim amacımız bu zorlu ortamda şirketlerin bilgi sistemleri departmanları üzerindeki yükü hafifletmek. Bilgi sistemleri veya şirket yöneticilerinin altyapı, kaynak ile ilgili sorunlarla boğuşmak yerine şirketin hedeflerine uygun stratejilere vakit ayırmasını ve odaklanabilmesini sağlamak istiyoruz. Bu noktada tecrübeli ve geniş kadromuzla desteğimizi her alanda vermeyi taahhüt ediyoruz. Birçok araştırma, yönetilen hizmetler yaklaşımı ile ciddi oranda maliyet ve verimlilik avantajı sağlandığını gösteriyor. İhtiyacınız olan hizmetleri, ihtiyacınız olduğu anda ve ihtiyacınız olduğu kadar elde etmiş oluyorsunuz. Örneğin günümüzdeki teknolojik imkanlarla veri tabanı ve işletim sistemi yönetimi için harcanan zaman oldukça azaldı. Bu hizmetleri personel maliyetlerine göre çok daha düşük bir maliyetle ve daha iyi bir hizmet seviyesi ile verebiliyoruz. İhtiyacınız olan bir uygulama için bir yazılım ekibi kurma ve yönetme maliyetine katlanmak yerine bu uygulamayı sizin yerinize geliştirip, test edip, işletme desteğini verip hizmetinize sunabiliyoruz. Hatta tüm bu hizmetleri bulut ortamında sağlayıp altyapı maliyetleri konusunda da avantaj sağlayabiliyoruz.

Teknoloji altyapısı konusundaki çözümlerinizden bahseder misiniz?

Teknoloji altyapı konusunda veritabanı yönetimi (Oracle, MS SQL), uygulama sunucusu yönetimi (Glassfish, WebLogic), işletim sistemi yönetimi (Linux, Windows), sanallaştırma çözümleri (VMWare, Oracle VM) ve yazılım geliştime çözümleri (Java, .NET, ADF, Forms, APEX, Reports, OAF vb.) alanlarında hizmet vermekteyiz. Bunların yanında sunucu konsolidasyonu ve boyut planlaması, bu stratejinin Oracle Engineered Systems ile devreye alınması, bulut stratejisinin oluşturulması ve uygulanması gibi ileri düzey hizmetler de sağlıyoruz.

Enerji sektörüne hangi konularda danışmanlık veriyorsunuz?

Belirttiğimiz hizmetlerimize ek olarak enerji sektörüne özel olarak, fiyatlandırma, faturalama, ölçüm sistemleri ve CRM uygulamaları konusunda global paket çözümleri ve organizasyona özel yazılım geliştirmeleri ile çözümler sunmaktayız. Özellikle akaryakıt ve elektrik dağıtımı konusunda sektörün ihtiyaçlarına yönelik ARGE çalışmalarımız da devam ediyor. Enerji şirketleriyle birlikte ortak projeler yapıyoruz. Gerekli noktalarda yatırımlar yaparak uzun vadede lider çözüm ortağı olmayı hedefliyoruz

Enerji sektöründe çözüm ortağı olmak kavramını biraz açıklar mısınız?

Şu anda bilgi sistemleri konusunda geniş bir ürün ve hizmet portföyümüz var. Fakat sunacağımız hizmetleri sadece elimizdekilerle kısıtlamak istemiyoruz. Hedefimiz sadece mevcut ürün ve hizmetlerimizle servis sağlamak değil. Enerji şirketlerinin hedefleri, vizyonu doğrultusunda ihtiyaçlarını anlıyoruz ve bu ihtiyaçları en optimum maliyet ve hizmet kalitesi ile gideriyoruz. İhtiyaçların en uygun şekilde çözümü için gerekirse yatırım yapmak, birlikteliği kısa vadeli değil uzun süreli bir çalışma olarak görerek ilerlemekten bahsediyorum. Böylece enerji şirketleri ihtiyaçları olan bilgi sistemleri çözümlerini en uygun maliyetlerle hızlı bir şekilde güvendikleri bir çözüm ortağından tedarik edebiliyorlar. Bu hizmet enerji şirketlerine yoğun rekabet ortamında ciddi bir avantaj sağlıyor. Bu çözüm ortağı yaklaşımını telekom ve finans sektörlerinde başarıyla uyguladığımız örneklerimiz var. Aynı başarıyı enerji sektöründe de yakalamak istiyoruz.

“LİDERLİĞİ HEDEFLİYORUZ”

SMAC YAKLAŞIMI Bugün eriştiğimiz iş yapma kapasitesi ve tecrübelerimizi kullanarak teknolojinin geliştiği ve şirketleri yönlendirdiği konularda lider duruma gelmeyi hedefliyoruz. Gündemde olan SMAC (social, mobile, analytics and cloud/ sosyal medya, mobil, analitik ve bulut) yaklaşımını benimseyen şirketlere gerekli altyapı ve hizmetleri sağlamak için hazırlanıyoruz.

E-DEVLET ÇÖZÜMLERİ Vizyonumuzu ve planlarımızı bu şekilde geliştirmeye başladık. Örneğin e-devlet altyapısı için gerekli çözümlerimizi başarıyla uygulamaya başladık. E-fatura, e-defter çözümlerimiz hayata geçti. İhtiyaçlara göre diğer e-devlet entegrasyon çalışmalarımız devam ediyor.

ANALİZ İMKANI Salesforce çözümlerimizle şirketlere bulut bilişim hizmetleri, CRM sistemleri, sosyal medya analiz imkanları sunmaktayız. Qlikview ile BI çözümleri ile analitik raporlamada oldukça başarılı sonuçlar elde ettik. Oracle çözümleri konusunda lider konumumuzu devam ettirmekteyiz.

FIRSATLAR Test ekibimiz hızla gelişiyor ve her geçen gün başarılı projelere imza atıyor. Sektörde bu konuda önemli fırsatlar olduğunu düşünüyoruz. Önümüzdeki dönemlerde test ekibimizin sağladığı hizmetlerin çeşitliliğini de artırmak için çalışmalarımıza başladık. Yazılım testleriyle birlikte altyapı, güvenlik, yük testlerini de içeren bütünleşik bir test hizmeti vereceğiz.

Kategoriler

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.