Bilgi Teknolojilerinde İnsan Kaynağı

Günümüzde şirketler için en önemli varlığın insan olduğu kabul ediliyor. Artık eğitimli ve kalifiye insan, hem devletlerin hem de şirketlerin tartışmasız en değerli rekabet avantajı haline geldi. Bu nedenle gerek devletlerin eğitim bütçeleri, gerekse şirketler açısından insana yapılan yatırımlar, artarak devam ediyor ve buna paralel olarak eğitimli insan ihtiyacı, her geçen gün artıyor.

Böylesine kıymetli olan insan gücünün hangi alanlarda ve nasıl değerlendirileceği ise şirket yönetimlerinin en önemli konularının başında geliyor.

Bligi Teknolojileri açısından konuyu değerlendirecek olursak, BT yöneticileri artık departmanlarını şirket içerisinde, iç müşterilerine hizmet veren ayrı bir şirket olarak görüyor ve müşteri memnuniyeti, karlılık, maliyetleri düşürmek gibi bir çok konuya odaklanıyorlar. Şirketlerde kullanılan teknoloji çözümleri;

  • Donanım Çözümleri
  • Platform Çözümleri
  • İhtisaslaşmış Sistemler
  • Kurumsal Kaynak Planlaması Sistemleri
  • Saha Satış Sistemleri
  • Müşteri İlişkileri Yönetimi Sistemleri

Bu örneklerin yarattığı faydaları göz önünde bulundurduğumuzda, her birisinin hem işletme, bakım, destek, hem de yenilikçi çözümler ve yeni projeler ile son kullanıcıya ve şirkete, doğrudan katma değer sağlamak gibi sorumlulukları, BT yöneticilerinin üzerinde bulunuyor. Destek departmanlarının küçüldüğü günümüzde BT yöneticileri, departmanlarının şirket içerisindeki stratejik konumunu korumak amacıyla destek birimi olmaktansa, stratejik teknoloji çözümleri ile şirketlerinin ana işlerine yönelik karlılık artırıcı projelere odaklanıyor. Bu durumda BT yöneticilerinin en önemli sorunu, ellerinde bulundurdukları insan kaynağını doğru, verimli ve stratejik olarak kullanmak oluyor.

Günümüzde BT yöneticileri, destek hizmetlerini mümkün olduğunca dış kaynak kullanımı ile yönetilen hizmetleri tercih ederek ve bulut çözümlerine yönelerek, değerli insan kaynağı üzerindeki destek işlerini en aza indiriyor ve böylece, yenilikçi projelere yönelebiliyor.

Yazar: Sinan Erkiner

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.