Experteam Ar-Ge Merkezi

Experteam, 2000 yılından bu güne kadar iş uygulamaları ve bilgi teknolojileri konularında gerçekleştirdiği projelerinden edindiği tecrübelerini yenilikçi ürünlere çevirebilmek adına 2017 yılından itibaren Ar-Ge merkezini kurarak, yerel destek kurumlarının da fonlarıyla aşağıdaki projeleri geliştirmiş/geliştirmektedir.

Ar-Ge merkezimizde geliştirmekte olduğumuz projelerimizde çoğunlukla büyük veri, karmaşık olay analizi, veri madenciliği, yapay zeka, makine öğrenmesi, karar destek sistemleri ve sınıflandırma algoritmaları gibi teknolojileri kullanmaktayız.

Ar-Ge Projelerinde kullandığımız Yapay Zeka Teknolojileri

Ar-Ge Projelerimiz

Akıllı İrsaliye Projesi

Yapay zeka ve doğal dil işleme algoritmaları destekli e-irsaliye ve kalite kontrol süreçlerinin verimli yönetilmesine yönelik bir yazılım ürünüdür.  Bu ürün e-irsaliye sürecinin yanında taşıyıcı firmaların ve tedarikçilerin risklerini öğrenecek ve kalite kontrol sürecini yönetecektir.

Proje çıktımız ile sağlanacak faydalar aşağıdaki gibidir;

Bulut Tabanlı Masraf Yönetimi Projesi

Bulut tabanlı sahtekarlık tespiti yapabilecek masraf yönetim uygulamasının geliştirilmesi projemiz kapsamında firmaların manuel olarak yönetmekte oldukları masraf süreçlerini otomatize yönetmelerini sağlayacak bulut bir yazılım geliştirilmiştir.

Geliştirdiğimiz yazılımın genel özellikleri aşağıdaki gibidir;

Yapay Zeka Destekli İşe Alım Uygulaması

Kurumsal şirketlerin İK bölümleri tarafından toplanan büyük miktarlardaki veriyi makine öğrenmesi algoritmaları ile işleyerek faydalı aksiyonlara dönüştüren yüksek teknolojili ve yenilikçi bir ürün olacaktır. Bu amaçla işe alım süreçlerinde değişik aşamalardaki değerlendirme ve kişi – iş eşleştirme sorunlarına odaklanılacaktır. Kullanılacak makine öğrenmesi yöntemleri ile İK bölümlerinin iş yükünü azaltıp daha etkili çalışmasını sağlayacak bir karar destek sistemi geliştirilmektedir.

Akıllı Dijital Radyolog Projesi

Acil servislerde akciğer röntgen görüntülerini yorumlayacak yapay zeka uygulamaları “SMART-DR” (Akıllı Dijital Radyolog) projesi ile akciğer filmlerinin yorumlanmasında radyoloji doktorlarına yardımcı olacak ve klinisyenlere yol gösterecek bir karar destek sistemi yaratılması hedeflenmektedir. Bu çalışma kapsamında karar destek sistemi; görüntü işleme teknolojileri, makine öğrenme algoritmaları ve evrişimsel sinir ağları teknikleri kullanarak akciğer röntgen filmlerindeki anormallikleri otomatik tespit edecektir. 

Enerji Projesi

Enerji tüketim analizleri ve akıllı tarife öneri sistemi projesi, farklı altyapılar kullanan enerji ölçüm sistemleri ve sayaçlardan bilgileri toplayan, yeri geldiğinde yapılamayan ölçümler için makine öğrenmesi ile tahminlemeler yapan ve buradaki verilerin analitik raporlanması, ERP sistemleri ve diğer farklı sistemler ile entegrasyonunu sağlayıp enerji ölçümünden faturalamaya kadarki tüm süreci farklı çözümler kullanarak tek bir çatı altında toplayan bir uygulama geliştirmektir.